Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017

Το τρέχον τεύχος του NTS / The current issue of NTS

New Testament Studies 63:3 (2017)

 • Marc Rastoin, "Jésus : Un « Fils de l'Homme » tourné vers les « Fils de Dieu ». Un nouveau regard sur Mt 11,27 et Lc 10,22," 355-369 (abstract)
 • Aļesja Lavrinoviča, "1 Cor 14.34–5 without ‘in All the Churches of the Saints’: External Evidence," 370-389 (abstract)
 • Daniel Lynwood Smith - Zachary Lundin Kostopoulos, "Biography, History and the Genre of Luke-Acts," 390-410 (abstract)
 • Michal Beth Dinkler, "Interpreting Pedagogical Acts: Acts 8.26–40 and Narrative Reflexivity as Pedagogy," 411-427 (abstract)
 • Jens Herzer, "Zwischen Mythos und Wahrheit: Neue Perspektiven auf die sogenannten Pastoralbriefe," 428-450 (abstract)
 • J. Albert Harrill, "‘Without Lies or Deception’: Oracular Claims to Truth in the Epistle to Titus," 451-472 (abstract)
 • Deane Galbraith, "Whence the Giant Jesus and his Talking Cross? The Resurrection in Gospel of Peter 10.39–42 as Prophetic Fulfilment of LXX Psalm 18," 473-491 (abstract)

H κληρονομιά της Παλμύρας / The legacy of Palmyra

Το μουσείο Ghetty έχει δημιουργήσει μία ψηφιακή έκθεση για την Παλμύρα με τις φωτογραφίες  του Louis Vignes (1864) και τα σχέδια του αρχιτέκτονα Louis-François Cassas από τον 18ο αι. Εξαιρετική ιστοσελίδα!

Στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / In the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 51:3 (2017)

Volker Rabens, "The Bible and ethics: Pathways for dialogue"

Το τρέχον τεύχος του DWJ / The current issue of DWJ

Distant Worlds Journal 2 (2017)
Dealing With Antiquity: Case Studies and Methodological Considerations in the Ethical Engagement of Ancient Materials

Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

To τρέχον τεύχος του RB / The current issue of RB

Revue Biblique 124:1 (2017)
Actes de la journée d'études «Marcel Gauchet et les exégètes de l'Ancien Testament: monothéisme vétérotestamentaire et pouvoir politique en Israël, de quel Dieu s'agit-il?»

 • Laurent Villemin, "Introduction: Redécouvrir Le désenchantement du monde," 5-11 
 • Thomas Römer, "Le problème du monothéisme biblique," 12-25 (abstract)
 • Olivier Artus, "Gouverner et parler au nom de Dieu: La question du pouvoir en Nb 11-12," 26-37 (abstract)
 • Étienne Nodet, "La sécularisation: Un heureux défi," 38-56 (abstract)
 • 57 - 70 - 
 • BOURDIN, Bernard Bourdin, "Israélisme et christianisme au temps des Réformes: Les conditions théologico-politiques de l'autonomie moderne. Un cas topique: l'interprétation royaliste du 1er Livre de Samuel (8, 9-20)," 57-70 (abstract)
 • Marcel Gauchet, "Trente ans après," 71-82


Articles
 • Aron Pinker, "On an Enigmatic Verse (31:18) in Job's Final Oath," 83-102 (abstract)
 • Eric D. Reymond, Jean-Sébastien Rey, Jan Joosten, "A New Hebrew Word in Ben Sira 40:4 (Ms B IX verso, line 12 = Or. 1102),"   103-110  
Notes historiques
 • Dominique-Marie Cabaret, "Où était le premier palais d'Hérode?," 111-118

Notes archéologiques
 • Kevin Trehuedic, "Un timbre à pain militaire romain," 119-120


Μελέτες της σειράς Orbis Biblicus et Orientalis. Series Archaeologica online / Studies in the series Orbis Biblicus et Orientalis. Series Archaeologica online

Και πάλι στη σελίδα της Βιβλιοθήκης της Ζυρίχης διατίθενται ψηφιακά 10 μελέτες της σειράς Orbis Biblicus et Orientalis. Series Archaeologica με θέματα αρχαιολογίας της Παλαιστίνης κι ευρύτερα της Εγγύς Ανατολής. Οι μελέτες μέχρι και το 2013 είναι ελεύθερες για καταφόρτωση, οι υπόλοιπες θα απελευθερωθούν στο μέλλον:

Μελέτες της σειράς Orbis Biblicus et Orientalis online / Studies of Orbis Biblicus et Orientalis online

Στην ηλεκτρονική σελίδα της βιβλιοθήκης της Ζυρίχης έχουν αναρτηθεί πάνω από 35 μελέτες της σειράς Orbis Biblicus et Orientalis οι οποίες πραγματεύονται θέματα σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη, τον αρχαίο Ισραήλ και την αρχαία Εγγύς Ανατολή. Με ελάχιστες εξαιρέσεις οι μελέτες μπορούν να καταφορτωθούν σε μορφή pdf:

Μελέτες του Jan Assmann online / Jan Assmann's studies online

Στην βιβλιογραφική βάση Propylaem Doc έχουν αναρτηθεί 322 άρθρα και σύντομες μελέτες του Jan Assmann κυρίως σχετικά με την αρχαία Αίγυπτο και τη θρησκεία της.

Χρήσιμα εργαλεία για την μεταγραφή βυζαντινών χειρογράφων / Useful tools for transcribing byzantine manuscripts

Ο George Sullivan στην ιστοσελίδα του απαριθμεί μια σειρά από χρήσιμες ιστοσελίδες με εργαλεία για την ανάγνωση και μεταγραφή των βυζαντινών μικρογράμματων χειρογράφων και δίνει επίσης μερικές βοηθητικές ασκήσεις ανάγνωσης: 

Κυριακή 28 Μαΐου 2017

Η ιστορία του ονόματος "Ιουδαίος" / The history of the name "Jew"

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ηλεκτρονικού περιοδικού Marginalia στο νέο βιβλίο της Cynthia Baker με τον τίτλο Jew, δημοσιεύεται το κείμενο της Annette Yoshiko Reed (University of Pennsylvania) σχετικά με την ιστορία του ονόματος "Ιουδαίος" και τον τρόπο που χρησιμοποιείται κυρίως από αρχαίους χριστιανούς συγγραφείς: