Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

Τρίτη 17 Μαρτίου 2020

Τα σπαράγματα του Κουμράν στο Μουσείο της Βίβλου / The Qumran fragments in Bible Museum

Το περιοδικό National Geographic φιλοξενεί ένα εξαιρετικό άρθρο σχετικά με τη γνησιότητα και την προέλευση των σπαραγμάτων του Κουμράν που φιλοξενούνται στο Μουσείο της Βίβλου (Washington). Οι ειδικοί έχουν καταλήξει ότι είναι πλαστά. Υπό το φως αυτής της διαπίστωσης αλλά και της κριτικής που ασκήθηκε παλαιότερα για τις άδηλες οδούς απόκτησης ορισμένων εκθεμάτων του, το Μουσείο προσπαθεί σύμφωνα με το δημοσίευμα να διορθώσει τις λανθασμένες κινήσεις της παλαιότερης ηγεσίας επιστρέφοντας πιθανόν κλεμμένα αντικείμενα κι αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για τη διακρίβωση της γνησιότητας κάποιων άλλων:

Τεχνητή ζωή στον αρχαίο κόσμο / Artificial life in the ancient world

Στην ιστοσελίδα ANE Today η Adrienne Mayor παρουσιάζει πληροφορίες για μύθους σχετικά με ανδροειδή και ρομπότ στην αρχαία γραμματεία:

Το τρέχον τεύχος του JSOT / The current issue of JSOT

Journal for the Study of the Old Testament 44:3 (2020)

 • Rebekah Welton, "Isaac rebounds: A video game retelling of the Aqedah," 293-314 (abstract)
 • Elisa Uusimäki, "Itinerant sages: The evidence of Sirach in its ancient Mediterranean context," 315-336 (abstract)
 • Vasile A Condrea, "Following the blueprint I: Niccacci’s Biblical Hebrew syntax in view of Harald Weinrich’s Tempus,"337-356 (abstract)
 • Itzhak Amar, "Expansion and exile in the Chronicler’s narrative of the two and a half tribes (1 Chr. 5.1-26)," 357-376 (abstract)
 • Koog P Hong, "[De]constructing the plain: The scope of Rashi’s peshat and the rise of literate mentality," 377-393 (abstract)
 • Sarah Emanuel, "Letting judges breathe: Queer survivance in the book of Judges and Gad Beck’s An Underground Life: Memoirs of a Gay Jew in Nazi Berlin," 394-419 (abstract)
 • Yisca Zimran, "Micah 5.9-14 (10-15) and Isaiah 2.6-22: Two distinctive perceptions of idolatry," 430-436 (abstract)
 • ‎Rebecca S Watson, " . . . הֲ‎: A rhetorical question anticipating a negative answer," 437-455 (abstract)
 • Camil Staps, "‘When dust was poured out’: Creation in Job 38.36–38," 456-471 (abstract)
 • Nathan Hays, "Humility and instruction in Zephaniah 3.1-7," 472-489 (abstract)
 • Matthew J Korpman, "Dan Shall Judge: The Danites and Iron Age Israel’s Connection with the Denyen Sea People," 490-499 (abstract)
 • Peter Joshua Atkins, "Praise by animals in the Hebrew Bible," 500-513 (abstract)


Θρησκευτικότητα και Ναός στον αρχαίο Ιουδαϊσμό / Religiosity and Temple in ancient Judaism

Στην ιστοσελίδα TheTorah ο Kenneth Seeskin παρουσιάζει τη θεολογική συζήτηση για τη λιτή θρησκευτικότητα και την ανάγκη ή όχι πολυτελών λατρευτικών χώρων στην Torah και στον Μαϊμωνίδη: