Σάββατο 30 Ιουνίου 2018

Ένα νέο βιβλίο για τη Βασιλεία του Θεού / A new study on the Kingdom of God

Από τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck & Ruprecht και στη σειρά Biblisch-Theologische Studien κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο για τον τρόπο που περιγράφεται η Βασιλεία του Θεού στην Καινή Διαθήκη:

Volker Gäckle, Das Reich Gottes im Neuen Testament: Auslegungen – Anfragen – Alternativen. Biblisch-Theologische Studien 176. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018
ISBN: 978-3-7887-3296-7
312 σελίδες
32,99 €

Περιγραφή εκδοτικού οίκου
Η έννοια της Βασιλείας του Θεού κι η χρήση της μέσα στην Καινή Διαθήκη έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις μεταξύ των ερευνητών. Ποια είναι η σχέση της με την πρώιμη ιουδαϊκή αποκαλυπτική; Πρέπει να κατανοηθεί δυναμικά, με την έννοια, δηλαδή, ότι είναι ήδη παρούσα κι ενεργητική ή περισσότερο με την έννοια ότι πρόκειται για έναν χώρο ή μια εποχή σωτηρίας; Πρόκειται για έννοια που αφορά το παρόν ή το μέλλον; Μπορεί να πραγματωθεί μόνο από τον Θεό ή κι από τους ανθρώπους; Ποια είναι η σχέση της Βασιλείας του Θεού με το υπόλοιπο κήρυγμα του Ιησού, το μεσσιανικό του έργο, τον σταυρικό θάνατό του και την ανάστασή του; Γιατί στην υπόλοιπη Καινή Διαθήκη αυτό το θέμα διαδραματίζει έναν περιφεριακό ρόλο; Η καινοδιαθηκική έρευνα κι η θεολογία του 20ου αι. γενικά υποστήριξαν τη δυναμική-παροντική κατανόηση αυτής της έννοιας, ως το ήδη παρόν βασίλειο του Θεού σε συνέχεια προς την αποκαλυπτική παράδοση.  Ως κύριες αποδείξεις για αυτό προβάλλονται τα Μτ 2:28/Λκ 11:20 και Λκ 17:21. Ο συγγραφέας της μελέτης αμφισβητεί αυτήν την θέση. Υποστηρίζει μία περισσότερο μελλοντικά προσανατολισμένη κατανόηση, με την έννοια ενός ερχόμενου χώρου σωτηρίας, μίας μελλοντικής εποχής σωτηρίας και της δωρεάς στο παρόν της "αιώνιας ζωής". 

Στο τρέχον τεύχος του JTI / In the current issue of JTI

Journal of Theological Interpretation 12:1 (2018)

 • Michael J. Gorman, "The Spirit, the Prophets, and the End of the 'Johannine Jesus'," 3-23 (abstract)
 • D. Brent Laytham, "'But If . . . by the Spirit of God': Reading Matthew’s Lord’s Prayer as Spirit Christology," 24-38 (abstract)
 • Myk Habets, "Jesus, the Spirit, and the Unforgivable Sin: A Contribution from Spirit Christology," 39-57 (abstract)
 • Andy Johnson, "'You Wonder Where the Spirit Went': The Spirit and the Resurrection of the Son in Matthew and John," 58-75 (abstract)
 • Leopoldo A. Sánchez M., "The Holy Spirit and the Son’s Glorification: Spirit Christology as a Theological Lens for Interpreting John 7:37–39," 76-89 (abstract)
 • Francis J. Caponi, "Thomas Aquinas on the Parable of the Late-Come Workers (Matthew 20:1–16)," 90-109 (abstract)
 • Colin H. Yuckman, "'That the Works of God Should Be Made Manifest': Vision and Vocation in John 9," 110-126 (abstract)

Cahiers des Études Anciennes: το γήρας στον αρχαίο κόσμο / Cahiers des Études Anciennes: aging in the ancient world

Cahiers des Études Anciennes 55 (2018)
To τρέχον τεύχος του περιοδικού είναι αφιερωμένο στον τρόπο που ο ελληνορωμαϊκός κόσμος κατανοεί κι αξιολογεί το γήρας:

Στο τρέχον τεύχος του Acta Theologica / In the current issue of Acta Theologica

Acta Theologica 38:1 (2018)

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018

Οι πολιτικές χρήσεις ενός αγάλματος / The political uses of a statue

Δεν είναι μόνο τα κείμενα της Καινής Διαθήκης που γίνονται χρηστικά εργαλεία για τη νομιμοποίηση ιδεολογικών ή πολιτιτικών συστημάτων, όπως, για παράδειγμα το Ρωμ 13, το οποίο απασχόλησε τη βιβλική κοινότητα αυτόν το μήνα. Αγάλματα, πίνακες, κτίρια, μνημεία γίνονται φορείς πολιτικών μηνυμάτων και αξιοποιούνται στο αφήγημα διαφόρων ιδεολογιών. Το φορτίο μνήμης που φέρουν επαναπροσδιορίζεται μέσα σε νέες συνάφειες και αποκτά νέα σημασία. Αυτό προκύπτει, για παράδειγμα, από την περίπτωση του περίφημου Δισκοβόλου του Μύρωνος, ενός αγάλματος που απετέλεσε μέτρο αρμονίας και ομορφιάς κατά την αρχαιότητα αλλά και φορέας πολιτικών μηνυμάτων. Αυτό προκύπτει από το ενδιαφέρον κείμενο της Sarah Bond στην ιστοσελίδα Hyperallergic: 

To τρέχον τεύχος του BABELAO / The current issue of BABELAO

BABELAO 7 (2018)

Το τρέχον τεύχος του PzB / The current issue of PzB

Protokolle zur Bibel 27:1 (2018)

Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018

Μία νέα βιβλική αρχαιολογία; / A new biblical archaeology?

Στη σελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύεται ένα κείμενο του πρόσφατα εκλιπόντος Philip Davies για τους τρόπους συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ της αρχαιολογίας και της βιβλικής εξήγησης: 


Οι ανακαλύψεις κι η ερμηνεία χειρογράφων της πρώτης χιλιετίας / The discovery and interpretation of first millenium manuscripts

Στη σελίδα Marginalia έχει ξεκινήσει μία νέα σειρά άρθρων σχετικών με την ανακάλυψη και την πλαστογράφηση χειρογράφων της πρώτης χιλιετίας, μεταξύ των οποίων κι εκείνων του Κουμράν. Στην πρώτη σειρά άρθρων οι συγγραφείς τους εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε εισαγωγικά θέματα και στην ανακάλυψη των χειρογράφων της Νεκρής Θάλασσας:

Το τρέχον τεύχος του JBL / The current issue of JBL

Journal of Biblical Literature 137:2 (2018)

 • Kristin Weingart, "'My Father, My Father! Chariot of Israel and Its Horses!' (2 Kings 2:12 // 13:14): Elisha’s or Elijah’s Title?" 257-270 (abstract)
 • Nissim Amzallag, "The Authorship of Ezra and Nehemiah in Light of Differences in Their Ideological Background," 271-297 (abstract)
 • Troy W. Martin, "Concluding the Book of Job and YHWH: Reading Job from the End to the Beginning," 299-318 (abstract)
 • Joshua J. Van Ee, "Wolf and Lamb as Hyperbolic Blessing: Reassessing Creational Connections in Isaiah 11:6–8," 319-337 (abstract
 • Cat Quine, "Reading “House of Jacob” in Isaiah 48:1–11 in Light of Benjamin," 339-357 (abstract)
 • Shem Miller, "The Role of Performance and the Performance of Role: Cultural Memory in the Hodayot," 359-382 (abstract)
 • David Wheeler-Reed, Jennifer W. Knust and Dale B. Martin, "Can a Man Commit πορνεία with His Wife?" 383-398 (abstract)
 • R. Jarrett Van Tine, "Castration for the Kingdom and Avoiding the αἰτία of Adultery (Matthew 19:10–12," 399-418 (abstract)
 • Catherine Sider Hamilton, "The Death of Judas in Matthew: Matthew 27:9 Reconsidered," 419-437 (abstract)
 • Tommy Wasserman, "Bringing Sisters Back Together: Another Look at Luke 10:41–42," 439-461 (abstract
 • David Lertis Matson, "Double-Edged: The Meaning of the Two Swords in Luke 22:35–38," 463-480 (abstract)
 • Jan Heilmann, "A Meal in the Background of John 6:51–58?" 481-500 (abstract)
 • Preston T. Massey, "Veiling among Men in Roman Corinth: 1 Corinthians 11:4 and the Potential Problem of East Meeting West," 501-517 (abstract)
 • James R. Edwards, "The Rider on the White Horse, the Thigh Inscription, and Apollo: Revelation 19:16," 519-536 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του VT / The current issue of VT

Vetus Testamentum 68:3 (2018)

 • Robin Baker, "'A Dream Carries Much Implication': The Midianite’s Dream ( Judges VII), Its Role and Meanings," 329-377 (abstract)
 • Geoffrey Khan, "Orthoepy in the Tiberian Reading Tradition of the Hebrew Bible and Its Historical Roots in the Second Temple Period," 378-401 (abstract)
 • Dong-Hyuk Kim, "לֹא and the Biblical Hebrew Negative Response," 402-414 (abstract)
 • Michael P. Maier, "Another People of God? Exegesis and Reception of Zech 2:15," 415-435 (abstract)
 • Stefan C. Matzal, "The Structure of Ezra 3," 436-443 (abstract)
 • Konrad Schmid, "How to Date the Book of Jeremiah: Combining and Modifying Linguistic- and Profile-based Approaches," 444-462 (abstract)
 • Friederike Schücking-Jungblut, "Political Reasons for the Success and Failure of Absalom’s Rebellion (2 Sam 15-19)," 463-474 (abstract)
 • John Screnock, "Is Rewriting Translation? Chronicles and Jubilees in Light of Intralingual Translation," 475-504 (abstract)
 • Nicholas R. Werse, "Of Gods and Kings: The Case for Reading “Milcom” in Zephaniah 1:5bβ," 505-513 (abstract)
 • Aaron Michael Jensen, "The Appearance of Leah," 514-518 (abstract)