Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010

Επιστημονική Συνάντηση για την κριτική του κειμένου της Κ.Δ. / Colloquium on the Textual Criticism of the New Testament

Στο διάστημα 28-31 Μαρτίου θα λάβει χώρα η 7η επιστημονική συνάντηση στο Birmingham με θέμα την κριτική του κειμένου της Κ.Δ. Τίτλος της φετινής συνάντησης είναι:

"Early Christian Writers and the Text of the New Testament"

Oι εισηγήσεις θα πρέπει να έχουν διάρκεια 30-40 λεπτά. Οι προτάσεις και αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν στον H.A.G.Houghton@bham.ac.uk.

Για όσους ενδιαφέρονται περαιτέρω πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:
http://www.arts-itsee.bham.ac.uk/itseeweb/conferences/

(Πηγή: Hugh Houghton)

Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010

Το τρέχον τεύχος του Bibel u. Kirche / In the current issue of Bibel u. Kirche

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Bibel und Kirche 65:3 (2010) είναι αφιερωμένο στην Προς Ρωμαίους επιστολή του αποστόλου Παύλου:
 • Marlis Gielen, " Der Römerbrief: Ein systematisch- theologisches Lehrschreiben ohne Situationsbezug? ", 126- 131
 • Peter Lampe, "Juden und Christen in Rom. Sozialhistorische Aspekte", 132-136
 • Michael Theobald, "Welcher Schlüssel passt zum Römerbrief? Große Theologen des 20. Jh.. zur Brieferöffnung", 138- 147
 • Moisés Mayordomo, "Ambivalente Gerechtigkeit. Der Römerbrief als offener Text", 148- 153
 • Luise Schottroff, "'Wir bestätigen die Geltung des Tora' (Röm 3, 31). Die toratreue Völkerkirche nach dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom", 154-159
 • Friedrich Wilhelm Horn, "Paulus und Jerusalem. Die Geschichte eines spannungvollen Verhältnisses", 160- 164
 • Micha Brumlik, "Mit anderen Augen. Paulus - ein Grieche? Ein Grieche! Eine jüdische Lektüre", 165-168
 • Jens Schröter, "Der Glaube an Jesus Christus und die Rettung Israels. Aspekte der Wirkungsgeschichte", 169- 173
 • Thomas Schumacher, "Vollendung der Auslegung. Anmerkungen zur Übersetzung", 174-176
 • Hans Hermann Henrix, "Kommt die Frage der Judenmission endlich zur Ruhe? Zu einer Kontroverse zwischen Bischfskonferenz und Zentralkomitee der deutschen Katholiken", 177- 179

Υπόμνημα στην επί του Όρους Ομιλία / Commentary on the Mount Sermon

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ το υπόμνημα του πρόσφατα εκλιπόντος καθηγητή της Κ.Δ. Σάββα Αγουρίδη στην επί του Όρους Ομιλία. Σύμφωνα με το σημείωμα στην σελίδα έκδοσης το υπόμνημα αυτό πρωτοδημοσιεύθηκε σε συνέχειες στο Δελτίο Βιβλικών Μελετών στη δεκαετία του '70. Σήμερα ο ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ, μέλος του διοικητικού του οποίου υπήρξε για χρόνια ο Σάββας Αγουρίδης, προσφέρει σε μία καλαίσθητη και εύχρησtη έκδοση αυτό το υπόμνημα:

Σ. Αγουρίδη, Η επί του Όρους Ομιλία του Ιησού. Εισαγωγικά - Σύντομο υπόμνημα, ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ, Αθήνα 2010
198 σελίδες
ISBN: 9789608053281

Διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο:
"Είναι η επί του Όρους Ομιλία ένα χριστολογικό κείμενο, δηλαδή ένα κείμενο που ασχολείται πρωταρχικά με τη σημασία του προσώπου του Χριστού ή είναι περισσότερο ένα ηθικό κείμενο, μια συλλογή ηθικών παραινέσεων για την καθημερινή ζωή του χριστιανού; [...] Οι αρχαίοι Πατέρες εξηγητές της Ομιλίας και πολλοί νεότεροι, όπως ο γράφων, πιστεύουν ότι είναι τόσο αχώριστα το πρόσωπο του Ιησού από όσα διδάσκει περί των χαρακτηριστικών του μαθητή-χριστιανού, που δεν είναι δυνατόν να πούμε τι είναι περισσότερο και τι λιγότερο. Πουθενά π.χ. στην επί του Όρους Ομιλία δεν γίνεται άμεσα λόγος για το θάνατο και την ανάσταση του Ιησού Χριστού. Κι όμως η ομιλία αυτή, από αρχής μέχρι τέλους, είναι ακατανόητη χωρίς τη συμμετοχή των μαθητών του Ιησού στο σταυρό και την ανάστασή του. Μέσα στις απαιτήσεις της επί του Όρους Ομιλίας κρίνονται τόσο το χριστολογικό όσο και το εσχατολογικό περιεχόμενο του κηρύγματος του Ιησού. Όλα όσα λέγονται περί χριστιανικής μαθητείας, περί δικαιοσύνης, περί μέλλοντος κ.λπ. προϋποθέτουν πως ο παλαιός κόσμος πέθανε και ένας καινούργιος κόσμος έχει αρχίσει. Επομένως η χριστολογική και η ηθική-εκκλησιαστική εξήγηση της Ομιλίας πάνε μαζί".

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2010

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Στην ιστοσελίδα του τρέχοντος τεύχους του περιοδικού Journal of Hebrew Scriptures 10 (2010) έχει αναρτηθεί ένα νέο άρθρο (σε μορφή .pdf), της Karolien Vermeulen. Πρόκειται για μία μελέτη, η οποία υποβλήθηκε στον ετήσιο διαγωνισμό των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων της European Association of Biblical Studies και πήρε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία των παλαιοδιαθηκικών μελετών:

Karolien Vermeulen, "Eeny Meeny Miny Moe; Who is the Craftiest to Go?:"

Το τρέχον τεύχος του Biblical Interpretation / The current issue of Biblical Interpretation

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblical Interpretation 18: 4-5 (2010) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Denise Kimber Buell - Jennifer A. Glancy - Marianne Bjelland Kartzow - Halvor Moxnes,"Cultural Complexity and Intersectionality in the Study of the Jesus Movement", 309-312
 • Denise Kimber Buell, "Cyborg Memories: An Impure History of Jesus", 313-349
 • Jennifer A. Glancy, "Jesus, the Syrophoenician Woman, and Other First Century Bodies", 342-363
 • Marianne Bjelland Kartzow, "'Asking the Other Question': An Intersectional Approach to Galatians 3:28 and the Colossian Household Codes", 363-389
 • Halvor Moxnes, "Identity in Jesus' Galilee—From Ethnicity to Locative Intersectionality", 390-416

Ένα νέο βιβλίο με αφηγηματολογικές αναγνώσεις βιβλικών κειμένων / A new book with narratological approaches of biblical texts

Kυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Peeters ο τόμος με τις εισηγήσεις που διαβάστηκαν κατά την 4η διεθνή επιστημονική συνάντηση του RRENAB, η οποία έλαβε χώρα το 2008 στο Quebec:

A. Pasquier - D. Marguerat - A. Wénin (εκδ.), L'intrigue dans le récit biblique : Quatrième Colloque International du RRENAB, Université Laval, Québec, 29 mai-1 juin 2008, (BETL 237), Peeters, Leuven - Paris - Walpole, MA 2010
ISBN: 978-90-429-2328-7
XXX + 479 σελ.
68 ευρώ

Περιεχόμενα τόμου
 • Johanne Villeneuve, "Le sens de l'intrigue et l'autorité du témoin", 3-24
 • Yvan Bourquin, "La troisième dimension de l'intrigue chez Marc", 25-35
 • Daniel Marguerat, "Intrigue et tension narrative en Marc 14 et Luc 22 : une approche post-classique du schéma quinaire", 37-63
 • Louis Panier - Jean Y. Thériault - Anne Fortin, "L'intrigue, une question sémiotique?", 65-85
 • Guy Jobin, "Quand narrer, c'est (re)construire : intrigue et récit en temps de vulnérabilité", 87-107
 • André Wénin, "Connaître le dessein de Dieu : enquête narrative sur la position privilégiée du prophète en 1 S - 1 R", 115-126
 • Elena DiPede, "Le prophète mis en scène : les récits de vocation comme scène type", 127-140
 • Corina Combet-Galland, "De Jésus prophète au souffle prophétique de l'Évangile : l'impact d'une figure", 141-156
 • André Wénin, "Le jeu de l'ironie dramatique dans les récits de ruses et de tromperies", 159-170
 • Anne L. Zwilling, "Le narrateur "intrigue" son lecteur: dire ou taire les modalités de la ruse : comparaison des récits de Gn 27 et 29", 171-179
 • Didier Luciani, "Jg 13-16 : le narrateur "joue-t-il dans les cheveux" du lecteur, comme Dalila dans les cheveux de Samson?", 181-198
 • Sophie Ramond, "Causalités humaines et causalités divines dans l'anamnèse hymnique du livre de la Sagesse de Salomon (chapitres 11-19)", 201-214
 • Michel Berder, "Causalités humaines et causalités divines dans Luc-Actes", 215-228
 • Normand Bonneau, "Mise en intrigue et suspense dans Mc 5,1-20", 231-243
 • Yvan Mathieu, "Suspense, curiosité et surprise dans le récit de l'annonce à Marie (Lc 1,26-38)", 245-256
 • Andrea Spatafora, "Suspense et surprise en Jean 9", 257-261
 • René M. Roberge, "Composition et argumentation en Jean 6,35-58", 265-302
 • Anne Pasquier, "Le premier jour de l'aube jusqu'au soir : analyse de la mise en intrigue de Jean 20,1-23", 303-320
 • Alain Gignac - Jean S. Viard, "Péché, mort et loi en Rm 5-8 : mises en intrigue et caractérisation", 323-340
 • Régis Burnet, "Les personnages divins en Rm 5-8", 341-351
 • Jean Doutre, "Le sujet, réseau de relations, en Rm 6", 353-368
 • Mike D. van Treek Nilsson, "Métaphore conceptuelle et engagement cognitif du lecteur", 371-380
 • Béatrice Oiry, "Raconter le simultané : entre contraintes narratives et manipulations stratégiques ; l'exemple de 1 S 27-2 S 1", 381-396
 • Robert Hurley, "Empire et royaume mis en intrigue en Ac 4,32-5,11", 397-420
 • Simon Butticaz, "L'analyse narrative permet-elle de réanimer le récit? : l'ecclésiologie des Actes des apôtres comme construction dynamique et ambivalente", 421-437
 • Patrick Fabien, "Qu'est-ce qu'interpréter (Actes 8,26-35)?", 439-452

Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2010

Ένα νέο βιβλίο για τους Ψαλμούς / A new book on Psalms

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Peeters ο συλλογικός τόμος με τις εισηγήσεις που διαβάστηκαν στο Colloquium Biblicum Lovaniense το καλοκαίρι του 2008. Ο τόμος είναι αφιερωμένος στον καθηγητή της Π.Δ. Erich Zenger, ο οποίος ήταν κι ο εκδότης του τόμος και ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή:

Ε. Zenger (εκδ.), The composition of the book of Psalms, (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 238), Peeters, Leuven - Paris - Walpole, MA 2010
ISBN: 978-90-429-2329-4
XII + 826 σελίδες
90 ευρώ

Περιεχόμενα τόμου

 • Erich Zenger, "Psalmenexegese und Psalterexegese : eine Forschungsskizze", 17-65
 • Jean M. Auwers, "Le Psautier comme livre biblique : édition, rédaction, fonction", 67-89
 • Susan E. Gillingham, "The Levitical singers and the editing of the Hebrew Psalter", 91-123
 • Klaus Seybold, "Dimensionen und Intentionen der Davidisierung der Psalmen : die Rolle
 • Davids nach den Psalmenüberschriften und nach dem Septuagintapsalm 151", 125-140
 • Hans U. Steymans, "Le Psautier messianique - une approche sémantique", 141-197
 • Frank L. Hossfeld, "Der elohistische Psalter Ps 42-83 : Entstehung und Programm", 199-213
 • Yair Zakovitch, "The interpretative significance of the sequence of Psalms 111-112.113-118.119", 215-227
 • Friedhelm Hartenstein, "'Schaffe mir Recht, JHWH!' (Psalm 7,9) : zum theologischen und anthropologischen Profil der Teilkomposition Psalm 3-14", 229-258
 • William P. Brown, "'Here comes the sun!' : the metaphorical theology of Psalms 15-24", 259-277
 • Bernd Janowski, "Ein Tempel aus Worten : zur theologischen Architektur des Psalters", 279-306
 • Harm W. van Grol, "David and his chasidim : place and function of Psalms 138-145", 309-337
 • Jacques Trublet, "Approche canonique des psaumes du Hallel", 339-376
 • Brian Doyle, "Where is God when you need him most? : the divine metaphor of absence and presence as a binding element in the composition of the book of Psalms", 377-390
 • Erhard S. Gerstenberger, "Die 'Kleine Biblia' : Theologien im Psalter", 391-397
 • Tina Arnold, "Die Einladung zu einem 'glücklichen' Leben : Tora als Lebensraum nach Ps 119,1-3", 401-412
 • Stefan Attard, "Establishing connections between Pss 49 and 50 within the context of Pss 49-52 : a synchronic analysis", 413-424
 • Mario Cimosa, "The Greek Psalms in the New Testament", 425-441
 • Hans Debel, "Amalgamator or faithful translator? : a translation-technical assessment of Psalm 151", 443-461
 • Marcello Fidanzio, "Composition des psaumes 84-88", 463-468
 • Georg Fischer, "Jeremia und die Psalmen", 469-478
 • Judith Gärtner, "The Torah in Psalm 106 : interpretations of JHWH's saving act at the Red Sea", 479-488
 • Susanne Gillmayr-Bucher, "'Like olive shoots around your table' : images of space in the psalms of ascent", 489-500
 • Alphonso Groenewald, "The ethical 'way' of Psalm 16", 501-511
 • Marianne Grohmann, "The imagery of the 'weaned child' in Psalm 131", 513-522
 • Dirk Human, "'From exile to Zion' : ethical perspectives from the sîre hamaalôt psalm 127", 523-535
 • Maria M. Ibita, "'O Israel I will testify against you' : intensification and narrativity in the lament-lawsuit of the "unsilent" God in Psalm 50", 537-549
 • Stefan Koch, "Der Psalter im Neuen Testament", 551-566
 • Corinna Körting, "Text and context - Ps 91 and 11QPsAp a", 567-577
 • Hendrik J. Koorevaar, "The Psalter as a structured theological story with the aid of subscripts and superscripts", 579-592
 • Beate Kowalski, "Der matthäische Gebrauch des Psalters im Kontext seiner Parabelüberlieferung", 593-608
 • Annette Krüger, "Psalm 104 und der Große Amarnahymnus : eine neue Perspektive", 609-621
 • Casper J. Labuschagne, "Significant sub-groups in the book of Psalms : a new approach to the compositional structure of the Psalter", 623-634
 • Martin Leuenberger, "'... und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand' (Ps 149,6) : Beobachtungen zur theologiegeschichtlichen Verortung von Ps 149", 635-642
 • Pieter van der Lugt, "The mathematical centre and its meaning in the Psalms", 643-651
 • Michael P. Maier, "Israel und die Völker auf dem Weg zum Gottesberg : Komposition und Intention der ersten Korachpsalmensammlung (Ps 42-49)", 653-665
 • Robert D. Miller, "The origin of the Zion hymns", 667-675
 • Paul Sanders, "Five books of psalms?", 677-687
 • Markus Saur, "Die theologische Funktion der Königspsalmen innerhalb der Komposition des Psalters", 689-699
 • Donatella Scaiola, "The end of the Psalter", 701-710
 • Marco Settembrini, "The snares laid for the faithful lips : Hellenistic apostasy in Psalm 141", 711-722
 • W.D. Tucker, "Empires and enemies in Book V of the Psalter", 723-731
 • Beat Weber, "Von der Psaltergenese zur Psaltertheologie: der nächste Schritt der Psalterexegese?! : einige grundsätzliche Überlegungen zum Psalter als Buch und Kanonteil", 733-744
 • Archibald L. van Wieringen, "Psalm 122 : syntax and the position of the I-figure and the text-immanent reader", 745-754
 • Lindsay Wilson, "On Psalms 103-106 as a closure to Book IV of the Psalter", 755-766

Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010

Ένας νέος τόμος με βιβλικές μελέτες / A new book with a collection of biblical studies

Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος των βιβλικών μελετών του αγαπητού συναδέλφου Χ. Ατματζίδη, λέκτορα της Κ.Δ. του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. :

Χ. Ατματζίδη, Κριτικές αναγνώσεις των βιβλικών κειμένων. Ερευνητικές επισκέψεις σε βιβλικά τοπία, (Βιβλική Βιβλιοθήκη 47), εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010
ISBN: 9789602424476
222 σελ.

Περιεχόμενα
 • "Η παραινετική χρήση των στοιχείων της φύσης στη Β΄ Πέτρου ως παράδειγμα συνάντησης του χριστιανισμού με την ελληνική σκέψη", 15-60
 • "Υπάρχει αντισημιτισμός στην Α΄ προς Θεσσαλονικείς; (Α΄ Θεσ 2, 14-16)", 61-104
 • "Ο απ. Παύλος και το ζήτημα της δουλείας (Α΄ Κορ 7, 20-21)", 105-160
 • "Η διήγηση για τον βασιλιά Άβγαρο και τον Ιησού", 161-210

Στα Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου για τον άγιο Νεόφυτο / Papers of biblical interest in the Proceedings of the St. Neophytos Conference

Κυκλοφόρησαν τα πρακτικά του Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου αφιερωμένου στον Άγιο Νεόφυτο τον Έγκλειστο, στη ζωή και στο έργο του. Μεταξύ των εισηγήσεων που δημοσιεύονται στο συλλογικό τόμο υπάρχουν αρκετές βιβλικού ενδιαφέροντος:

Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος: Ιστορία - Θεολογία - Πολιτισμός. 22-26 Απριλίου 2009, (Εγκλειστριωτικά Ανάλεκτα 1), Εκδ. Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Νεοφύτου, Πάφος 2010
ISBN: 9789963613137
1008 σελ.

 • Ι. Γαλάνη, "Η χρήση της Καινής Διαθήκης από τον Άγιο Νεόφυτο στο έργο του: "Ερμηνεία συνοπτική περί του θείου ψαλτήρος Δαβίδ"", 261-276
 • Δ.Β. Καϊμάκη, "Η Εξαήμερος του Νεοφύτου Εγκλείστου", 425-436
 • Ι. Δ. Καραβιδόπουλου, "Πρωτότυπες ερμηνείες της Καινής Διαθήκης από τον Άγιο Νεόφυτο", 483-498
 • Κ.Β. Παπαδημητρίου, "Η επί του Όρους Ομιλία κατά τον Άγιο Νεόφυτο τον Έγκλειστο. Η συντακτική και ερμηνευτική του μέθοδος", 587-606
 • Αθ. Γ. Παπαρνάκη, "Η χρήση της Αγίας Γραφής στα έργα του Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου", 607-646
 • Π. Σ. Σωτηρούδη, "Η χρήση των χωρίων της Καινής Διαθήκης στο Πεντηκοντακέφαλο του Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου", 793-810
 • Β. Στ. Ψευτογκά, "Ερμηνευτικά και μεταφραστικά ζητήματα. Στο Άσμα Ασμάτων του Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου", 959-986

Στο νέο τεύχος του Bibiotheca sacra / In the current issue of Bibliotheca sacra

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Bibliotheca sacra 167/668 (2010) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:
 • Robert B. Chisholm, "The ethical challenge of Jephthah's fulfilled vow", 404-422
 • Larry J. Waters, "Paradoxes in the Pauline epistles", 423-441


Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010

Ένα νέο άρθρο στο HIPHIL / A new article on HIPHIL website

Στην ιστοσελίδα του τρέχοντος τεύχος του περιοδικού HIPHIL 7 (2010) έχει αναρτηθεί ένα νέο άρθρο (με ελεύθερη πρόσβαση για κάθε ενδιαφερόμενο):

Terry R. Wardlaw, "The Priority of Synchronic Text-analysis: Cognitive Text Comprehension and Interpreting Deuteronomy 4:1–40"