Σάββατο 30 Μαΐου 2015

Το τρέχον τεύχος του BBR / The current issue of BBR

Bulletin of Biblical Research 25:2 (2015)

 • Nathan Chambers, "Confirming Joshua as the Interpreter of Israel’s Tôrāh:The Narrative Role of Joshua 8:30–35," 141-154 
 • Christopher Jero, "Mother-Child Narratives and the Kingdom of God:Authorial Use of Typology as an Interpretive Device in Samuel–Kings," 155-171 
 • Nissim Amzallag, "Psalm 67 and the Cosmopolite Musical Worship of Yhwh," 171-188
 • Nicholas G. Piotrowski, "'After the Deportation': Observations in Matthew’s Apocalyptic Genealogy," 189-204
 • Mark S. Gignilliat, "Isaiah’s Offspring: Paul’s Isaiah 54:1 Quotation in Galatians 4:27," 205-224

Το τρέχον τεύχος του JSJ / The current issue of JSJ

Journal for the Study of Judaism 46:2 (2015)

 • Francis Borchardt, "Sabbath Observance, Sabbath Innovation: The Hasmoneans and Their Legacy as Interpreters of the Law," 159-181 (abstract)
 • Lincoln H. Blumell, "A Jewish Epitaph from the Fayum," 182-197 (abstract)
 • Nathanael Andrade, "The Jewish Tetragrammaton: Secrecy, Community, and Prestige among Greek-Writing Jews of the Early Roman Empire," 198-223 (abstract)
 • Catherine Hezser, "Crossing Enemy Lines: Network Connections Between Palestinian and Babylonian Sages in Late Antiquity," 224-250 (abstract)
 • Yishai Kiel, "In the Margins of the Rabbinic Curriculum: Mastering ʿUqṣin in the Light of Zoroastrian Intellectual Culture," 251-281 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 69:3 (2015)

 • Andreas Victor Walser, "„Mein Gott, mein Gott, zu dir erhebe ich mich in der Früh‟ – Zwei Psalmpassagen in Inschriften aus Tyros und in der patristischen Tradition," 229-255 (abstract)
 • Charles H. Cosgrove, "Singing Thomas: Anatomy of a Sympotic Scene in Acts of Thomas," 256-275 (abstract)


Παρασκευή 29 Μαΐου 2015

Η κατηχητική σχολή της Αλεξάνδρειας / The catechetical school of Alexandria

Verbum et ecclesia 36:1 (2015)

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον In die Skriflig / Two articles of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig / In Luce Verbi 49:1 (2015)In die Skriflig / In Luce Verbi 49:2 (2015)

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον HTS / Two articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 71:1 (2015)

Hervomde teologiese studies 71:3 (2015)

Στο τρέχον τεύχος του CTR / In the current issue of CTR

Criswell Theological Review 12:2 (2015)

 • Andrew D. Clarke, "The Source and Scope of Paul's Apostolic Authority," 3-22
 • Victor Copan, "Creational Allusions in Romans 8:18-27 and Their Interpretive Significance for Understanding Predestination Language in 8:28-33," 23-46
 • Gerald L. Stevens, "The Righteousness of God: Frontiers of Pauline Research," 47-70 
 • Rodney Reeves, "The New Moses of the Law of Christ:  Paul in Galatians," 71-82
 • Matthew Y. Emerson, "Paul's Eschatological Outlook in the Pastoral Epistles," 83-98
 • Tom Holland, "N.T. Wright and the Identity of Saul of Tarsus," 99-118
 • Jarvis J. Williams, "Violent Ethno-Racial Reconciliation: A Mystery in Ephesians and Its Jewish Martyrological Background," 119-134
 • Wayne A. Brindle, "Prepared by Whom? Reprobation and Non-Calvinist Interpretations of Romans 9:22," 135-146

Στα τελευταία τεύχη του RestQ / In the recent issues of RestQ

Restoration Quarterly 56:3 (2014)

 • Cilliers Breytenbach, "Crossing boundaries in New Testament studies : Abraham J. Malherbe and European scholarship," 129-136
 • James W. Thompson, "The ecclesiology of Hebrews," 137-146
 • Bryan A. Nash, "British stories in the Synoptics," 165-172

Restoration Quarterly 56:4 (2014)
 • Wesley E. Dingman, "'Can we divide?' : revisited the rhetoric of Moses lard's treatise against division," 193-207
 • Gregory Goswell, "Where is David in the book of Daniel?," 209-221
 • Everett Ferguson, "Of veils and virgins Greek, Roman, Jewish, and early Christian practice," 223-243
 • James W. Thompson, "Review of N. T. Wright, Paul and the faithfulness of God," 245-251

Restoration Quarterly 57:1 (2015)
 • Mason Lee, "A Ricoeurian vision reading the biblical text for the narrative sermon," 9-37
 • Edmon L. Gallagher, "The Jerusalem temple library and its implications for the canon of scripture," 39-52

Restoration Quarterly 57:2 (2015)
 • Melinda Thompson, "Reading Leviticus 19 : issues for interpretation," 95-108
 • Wayne Walden, "John 2:15, Jesus with a whip : translation notes," 115-116

Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

Πρώτοι Χριστιανοί και Νόμος / Early Christians and the Law

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το κείμενο του Isaac W. Oliver σχετικά με τη στάση του αρχέγονου Χριστιανισμού απέναντι στον Νόμο με βάση τη μαρτυρία των Μτ, Λκ και Πραξ:

Κυριακή 24 Μαΐου 2015

Στο τρέχον τεύχος του JRF / In the current issue of JFR

Journal of Religion and Film 19:1 (2015)
Αρκετές μελέτες και κριτικές που αφορούν στην πρόσληψη βιβλικών θεμάτων και προσώπων στον σύγχρονο κινηματογράφο φιλοξενούνται στο τρέχον τεύχος του περιοδικού:


Film Reviews
Denis J. Bekkering, "Leviathan"
Danny Pegg, "Noah"

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ThR / A new article of biblical interest in the current issue of ThR

Theologische Rundschau 80:2 (2015)

Andreas Lindemann, "Neuere Literatur zum »Synoptischen Problem«" 214-250

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Journal of Eastern Christian Studies / An article of biblical interest in the current issue of Journal of Eastern Christian Studies

Journal of Eastern Christian Studies 66:3-4 (2014)

Sara Schulthess, "Liste des manuscrits arabes des lettres de Paul: Résultats préliminaires," 153-167

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του FSR / A new article of biblical interest in the current issue of FSR

Feminist Studies in Religion 31:1 (2015)

Ira D. Mangililo, "When Rahab and Indonesian Christian Women Meet in Third Space" (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article of biblical interest in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 15 (2015)