Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του OTE / In the current issue of OTE

 Old Testament Essays 33/3 (2020)

 

Στο τρέχον τεύχος του NRT / In the current issue of NRT

 Nouvelle Revue Théologique 143/1 (2021)

 • Michel Remaud f.m.i., "Les femmes dans la généalogie de Jésus selon Matthieu" (abstract)
 • Alain-Marie de Lassus, "La figure de l’ange thuriféraire en Apocalypse 8" (abstract)


Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του Scottish Journal of Theology / In the current issue of Scottish Journal of Theology

 Scottish Journal of Theology 74/4 (2020)

 • Jonathan M. Platter, "Divine simplicity and scripture: a theological reading of Exodus 3:14," 295-306 (abstract)
 • Gustaf W. Henriksson, "Grace in action: exploring the intersection of soteriology and ethics in the letter to Titus," 330-339 (abstract)

Ζυγίζοντας την καρδιά του Φαραώ / Weighing Pharao's heart

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com ο ραββίνος Daniel M. Zucker συζητά την αναφορά του βιβλίου της Εξόδου και του 1 Σαμουήλ στην "βαριά καρδιά"  του Φαραώ και τις συνδέει με τις σχετικές εικόνες στην ανθρωπολογία και εσχατολογίας της αρχαίας αιγυπτιακής θρησκείας:

Weighing Pharaoh’s Heavy Heart

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

Open Access: Four Kingdom Motifs before and beyond the Book of Daniel

Andrew Perrin and Loren T. Stuckenbruck (επιμ.), Four Kingdom Motifs before and beyond the Book of Daniel. Themes in Biblical Narrative, 28. Leiden/Boston: Brill 2020

ISBN:     978-90-04-44328-0 

To τρέχον τεύχος του FilNeot / The current issue of FilNeot

Filologia neotestamentaria 33 (2020) 

 • J.K.Elliott, "Textual Criticism"
 • James D. Dvorak, "The Linguistics of Social Identity Formation in the New Testament"
 • John L.H.Lee, "The Meaning of Καυχᾶσθαι. A Linguistic-Stylistic Approach"
 • Joey McCollum, "Luke 9,35 and the Power of Polygenesis"
 • Paul L. Danove, "What God Has Through Reception in the Gospel of Mark"
 • Stanley E.Porter, "The Complex Multilingualism of Paul the Apostle"
 • Thomas Schumacher, "Historische Semantik und Textüberlieferung. Anmerkungen zu einem vernachlässigten Wechselverhältnis in der neutestamentlichen Exegese"
 • Stephen H. Levinsohn, "Relative Salience of Post-nuclear Adverbial Participles in the Synoptics"