Σάββατο 13 Μαρτίου 2010

Άρθρα του James Kehlhoffer / J. Kehlhoffer's articles online

Με αφορμή μία σημερινή ανάρτηση στο ιστολόγιο Paul's epistle to the Galatians παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα του επίκουρου καθηγητή της Κ.Δ. στο Παν/μιο του St. Louis, James Kehlhoffer, όπου ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να βρει πολλά από τα άρθρα του. Ο J. Kehlhoffer (τον οποίο είχα τη χαρά να γνωρίσω στο Μόναχο) είναι γνωστός από δύο σημαντικές μελέτες του: Miracle and Mission (2000) σχετικά με το κατά Μάρκον ευαγγέλιο και The Diet of John the Baptist (2005). Αυτό το διάστημα εργάζεται στο τρίτο βιβλίο του σχετικά με τη σχέση του μαρτυρίου και της ταυτότητας της αρχαίας εκκλησιαστικής κοινότητας. Για να επισκεφτείτε τη σελίδα του James και να διαβάσετε αρκετά από τα άρθρα του, πατήστε εδώ. (για τα άρθρα πηγαίνετε στη σελίδα "Publications").

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010

Ένα νέο βιβλίο για τη βιβλική ανθρωπολογία / A new book on biblical anthropology


Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Herder ένας τόμος με τα πρακτικά συνεδρίου που έλαβε χώρα στο Münster το 2008. Θέμα του ήταν η βιβλική ανθρωπολογία και κυρίως ιδιαίτερες πτυχές της στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης:

Chr. Frevel (εκδ.), Biblische Anthropologie : neue Einsichten aus dem Alten Testament, Herder, Freiburg -Basel - Wien 2010
ISBN 978-3-451-02237-1
36,00 ευρώ

Περιεχόμενα τόμου
- Christian Frevel, "Menschenskinder!? : einige Anmerkungen zum Stand der Forschung zur alttestamentlichen Anthropologie - zugleich eine Einführung in den vorliegenden Band", 8-28
- Christian Frevel, "Die Frage nach dem Menschen : biblische Anthropologie als wissenschaftliche Aufgabe ; eine Standortbestimmung", 29-63
- Bernd Janowski, "Konstellative Anthropologie : zum Begriff der Person im Alten Testament", 64-87
- Thomas Staubli, "Konstellationen der Rechtfertigung des Menschen vor Gott", 88-133
- Maria Häusl, "Auf den Leib geschrieben : Körperbilder und -konzepte im Alten Testament", 134-163
- Ludger Schwienhorst-Schönberger, "Zwischen Agonie und Glück : kulturanthropologische Impulse und alttestamentliche Anthropologie am Beispiel Kohelets", 164-189
- Barbara Schmitz, "'Freiheit' als Thema alttestamentlicher Anthropologie", 190-215
- Michael Konkel, "Ezechiel - Prophet ohne Eigenschaften : Biographie zwischen Theologie und Anthropologie", 216-242
- Frank L. Hossfeld, "David als exemplarischer Mensch : literarische Biographie und Anthropologie am Beispiel Davids", 243-255
- Ulrich Berges, "Hören und Sehen : das anthropologische Rüstzeug für den Gottesknecht im Jesajabuch", 256-278
- Susanne Gillmayr-Bucher, "Εmotion und Kommunikation", 279-290
- Paganini, Simone: "' Krankheit' als Element der alttestamentlichen Anthropologie : Beobachtungen zur Wurzel HLH und zu Krankheits-Konstruktionen im Alten Testament", 291-299
- Franz Sedlmeier, "'Vom Mutterschoß her bin ich geworfen auf dich' (Ps 22,11) : Wert und Würde des Menschen nach Texten des Alten Testaments", 300-316
- Johannes Schnocks, "Konzeptionen der Übergänge vom Leben zum Tod und vom Tod zum Leben", 317-331
- Heinz J. Fabry - Sabine Hüttig - Barbara Schlenke - Francesco Zanella, "Anthropologische Texte aus Qumran und ihre Bedeutung für einen Entwurf qumranischer Anthropologie", 332-349
- Hubert Irsigler, "Zur Interdependenz von Gottes- und Menschenbildern im Kontext alttestamentllicher Anthropologien", 350-389
- Thomas Söding, "Der erste und der zweite Adam : Anthropologie und Christologie bei Paulus im Kontext biblischer Theologie", 390-424
- Erwin Dirscherl, "Gott, der Mensch und das Gebet : Bemerkungen zum Zusammenhang von Theologie und Anthropologie im christlich-jüdischen Dialog", 425-445

Συνέδριο για τη σχέση των ραββίνων με το ελληνικό κείμενο της Π.Δ / Conference on the relationship of the rabbis to the Greek text of OT

Στο ιστολόγιο Evangelical Textual Criticism διαβάσαμε την πληροφορία (την οποία αντλεί από τη σελίδα του BASJ) ότι την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 θα λάβει χώρα το ευρωπαϊκό σεμινάριο του Advanced Jewish Studies Project με τον τίτλο:

“Greek Scripture and the Rabbis”
(OCHJS, Yarnton Manor, Oxford)Πρόγραμμα συνάντησης

Παρασκευή 19/3/2010

Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies,
Yarnton Manor, Yarnton, Oxford

10.00 Michael Law (University of Oxford, UK):
“Midrash, Targum, Translation: Does the Greek Version of Kings Reflect Rabbinic Methods of Interpretation?”

10:45 Philip Alexander (University of Manchester, UK):
“Greek Culture and the Rabbis: The Case of the Beit Midrash”

11:30 Coffee

12 Reinhart Ceulemans (Katholieke Universiteit, Leuven, Belgium):
“Christian access to the Three: some observations on the consultation of Jewish informants”

12:45 Lorenzo Cuppi (University of Durham, UK):
“The Treatment of Personal Names in the Book of Proverbs from the Septuagint to the Masoretic Text”

13:30 Lunch

14:30 Julia Krivoruchko (University of Cambridge, UK):
“The Glosses from the Three in the manuscript Evr. IIA 1980”

15:15 Shifra Sznol (Bar Ilan University, Israel):
“Two Columns for one Bible (Constantinople 1547): Judaeo-Greek and Ladino”

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να απευθυνθεί στην Martine Smith-Huvers registrar@ochjs.ac.uk, Tel: 01865 842195

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010

Ph. Harland: Μαγνητοφωνημένη διάλεξη για τον ιστορικό Ιησού / Ph. Harland: Podcast on Historical Jesus

Στη σειρά των σύντομων μαγνητοφωνημένων διαλέξεών του ο Ph. Harland έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του μία ακόμη διάλεξη με θέμα τις θέσεις του D. Crossan σχετικά με τον ιστορικό Ιησού. Για να ακούσετε τη μαγνητοφωνημένη διάλεξη, πατήστε εδώ.

Δύο ενδιαφέροντα άρθρα στον νέο GRBS / In the new issue of GRBS

Στο νέο τεύχος του Greek Roman and Byzantine Studies 50:1 (2010) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και δύο άρθρα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για όσους μελετούν τον Ιουδαϊσμό της εποχής του Δεύτερου Ναού (τα άρθρα διατίθενται ελεύθερα στον ενδιαφερόμενο αναγνώστη σε μορφή pdf):

SØREN LUND SØRENSEN, Eine Anspielung auf Kallimachos im 3 Makkabäerbuch
To 3 Makk 1,4 είναι μία έμμεση αναφορά στην Κόμη της Βερενίκης του Καλλίμαχου (το κόψιμο ενός βοστρύχου της κόμης της Βερενίκης) και υπονοεί ότι ο Θεός των Ιουδαίων έδωσε τη νίκη στους Πτολεμαίους στη μάχη της Raphia.

MAREN NIEHOFF, The Symposium of Philo's Therapeutae: Jewish Identity in an Increasingly Roman World
Η περιγραφή του Φίλωνα του Ιουδαϊκού συμποσίου στο έργο του De vita contemplative ομοιάζει τη στάση της σύγχρονης με αυτόν αριστοκρατίας της Ρώμης και σφραγίζει μία αυξανόμενη κριτική εναντίον του παραδοσιακού ελληνικού συμποσίου η οποία μαρτυρείται και σε αρχαιότερα κείμενα.

Βιβλιοκρισίες στο RBL 10/3/2010

Peter Brown, The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity; Twentieth Anniversary Edition with a New Introduction
Reviewed by Richard Valantasis

Kate Cooper and Julia Hillner, eds., Religion, Dynasty, and Patronage in Early Christian Rome, 300-900
Reviewed by Ilaria Ramelli

April D. DeConick, The Original Gospel of Thomas in Translation: With a Commentary and New English Translation of the Complete Gospel
Reviewed by Stephen Patterson

David A. deSilva, Seeing Things John's Way: The Rhetoric of the Book of Revelation
Reviewed by Elisabeth Schüssler Fiorenza

Terence L. Donaldson, Judaism and the Gentiles: Jewish Patterns of Universalism (to 135 CE)
Reviewed by Joshua Schwartz

Yonatan Kolatch, Masters of the Word: Traditional Jewish Bible Commentary from the Eleventh through the Thirteenth Centuries (vol. 2)
Reviewed by Günter Stemberger

Michael Philip Penn, Kissing Christians: Ritual and Community in the Late Ancient Church
Reviewed by Candida Moss

Stanley E. Porter, ed., Paul: Jew, Greek, and Roman
Reviewed by Christoph Stenschke

Micah Ross, ed., From the Banks of the Euphrates: Studies in Honor of Alice Louise Slotsky
Reviewed by Ralph K. Hawkins

Turid Karlsen Seim and Jorunn Okland, eds., Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity
Reviewed by V. Henry Nguyen

Rivka Ulmer, ed., Pesiqta Rabbati: A Synoptic Edition of Pesiqta Rabbati Based upon All Extant Manuscripts and the Editio Princeps
Reviewed by Peter Tomson

Jan de Waard, eds., Biblia Hebraica Quinta: Proverbs
Reviewed by Francis Dalrymple-Hamilton

Magnus Zetterholm, Approaches to Paul: A Student's Guide to Recent Scholarship
Reviewed by Nijay Gupta

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010

Γεν 1 και αρχαία κοσμολογία / Gen 1 and ancient cosmology

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το κείμενο του καθ. της Π.Δ. στο Wheaton College, John H. Whaton, ο οποίος προτείνει να διαβασθεί το Γεν 1 ως μία αρχαία κοσμολογία. Με αυτό τον τρόπο ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι κανείς μπορεί να βρεθεί εγγύτερα στον τρόπο που το διάβαζαν και το κατανοούσαν οι πρώτοι αναγνώστες του. Για να διαβάσετε το κείμενό του, πατήστε εδώ.

Το νέο τεύχος του Apocrypha

Στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Apocrypha 19 (2008) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

- Enrico Norelli, "Marcion et les disciples de Jésus", 9-42
- Claudio Gianotto, "Jacques, frère du Seigneur, dans les écrits gnostiques", 43-55
- Gregor Emmenegger, "Maria Magdalena in gnostischen Texten", 56-75
- Stephan Witetscheck, "Ein Goldstück für Caesar? : Anmerkungen zu EvThom 100", 103-122
- Els Rose, "Medieval memories of the apostolic past : reception and use of the Apocryphal Acts in the liturgical commemoration of the apostles", 123-145
- Giovanni P. Maggioni, "La littérature apocryphe dans la "Légende dorée" et dans ses sources immédiates : interprétation d'une chaîne de transmission culturelle", 146-181
- Brent Landau, "The revelation of the Magi in the Chronicle of Zuqnin : the Magi form the East in the ancient Christian imagination", 182-201
- Andrej Vinogradov, "Le début authentique du 'Martyre de Matthieu'? : remarques sur le codex Froehner et les 'Actes d'André et de Matthias'", 202-216
- Sever J. Voicu, "Pseudo Severiano di Gabala, "Encomium in XII Apostolos" (CPG 4281) : gli spunti apocrifi", 217-266
- Cornelia B. Horn, "Syriac and Arabic perspectives on structural and motif parallels regarding Jesus' childhood in Christian Apocrypha and early Islamic literature : the 'Book of Mary', The 'Arabic apocryphal Gospel of John', and the Qur'an", 267-291
- Michel Tardieu, "Note critique: "ingeniosa coqua"? : à propos d'un livre récent d'Ilaria Ramelli", 292-303

Τρίτη 9 Μαρτίου 2010

Το νέο τεύχος του Jewish Studies Quarterly / Τhe recent issue of Jewish Studies Quarterly

Στο νέο τεύχος του Jewish Studies Quarterly 16:4 (2009) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

  • Bruce Rosenstock, "Incest, Nakedness, and Holiness: Biblical Israel at the Limits of Culture", 333-362
  • Tal Ilan, "The Torah of the Jews in Ancient Rome", 363-395
  • Chaya Halberstam, "Encircling the Law: The Legal Boundaries of Rabbinic Judaism", 396-424

Δευτέρα 8 Μαρτίου 2010

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Στο τρέχον τεύχος του Hervormde Teologiese Studies 66:1 (2010) έχει αναρτηθεί ένα ενδιαφέρον άρθρο που σχολιάζει τη φράση του Μτ 28,19 (μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη) και τον ευαγγελισμό των εθνών στον κατά Ματθαίον:

Kukzin Lee, Francois P. Viljoen, "The target group of the Ultimate Commission (Matthew 28:19)"
H συμπερίληψη "όλων των εθνών" στον στόχο της ιεραποστολής στην τελική εντολή στο Μτ 28,19 ξαφνιάζει τον αναγνώστη. Οι εθνικοί φαίνεται ότι είχαν αποκλεισθεί από την ιεραποστολή του Ιησού και των μαθητών του σε δύο περικοπές του ευαγγελίου (10,5-6. 15,24). Σε μία προσπάθεια να προσδιοριστεί το η ομάδα στόχου target group της μεγάλης αυτής εντολής του Ιησού, οι συγγραφεία διερευνούν τη σημασία της φράσης "πάντα τὰ ἔθνη" που απαντά στο 28,19 και στη συνέχεια τη συνάφεια αυτής της εντολής.

Μελέτες του Εmanuel Tov στο διαδίκτυο / Papers of Emanuel Tov online

Από το ιστολόγιο του Daniel O. MacClellan πληροφορούμαστε ότι στο διαδίκτυο είναι αναρτημένα και ελεύθερα στην ηλεκτρονική πρόσβαση και καταφόρτωση (download) σε μορφή pdf διάφορα κείμενα του γνωστού Hebrew University (Ιερουσαλήμ) Emanuel Tov. Οι μελέτες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους μελετούν την εβραϊκή και την ελληνική Παλαιά Διαθήκη (μετάφρ. Ο΄).
Για να βρεθείτε στη σχετική σελίδα, πατήστε εδώ.

Το νέο τεύχος του JSJ / The new issue of JSJ

Στο νέο τεύχος του Journal for the Study of Judaism 41:1 (2010) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:


Hans Debel, "Greek 'Variant Literary Editions' to the Hebrew Bible?", 161-190
H oλοκλήρωση της έκδοσης των χειρογράφων από την έρημο της Ιουδαίας έδωσε την αφορμή για να διατυπωθούν σκέψεις σχετικά με την ιστορία και την ανάπτυξη του βιβλικού κειμένου κατά την περίοδο του Δεύτερου Ναού. Αυτή η μελέτη κάνει μία κριτική ανασκόπηση των βασικότερων συμβολών στη συζήτηση και τελικά υποστηρίζει ότι θα πρέπει το ερμηνευτικό μοντέλο του Ulrich να επεκταθεί και σε κάποια κείμενα των Ο΄, τα οποία συνήθως δεν συμπεριλαμβάνονται ανάμεσα στις "διαφορετικές λογοτεχνικές εκδόσεις του κειμένου". Τα κυριότερα επιχείρηματα σχετικά με αυτό είναι ότι αυτά τα κείμενα μαρτυρούν την ίδια δυναμική διαδικασία της οργανικής εξέλιξης των γραφών κι ότι το να υποβαθμίζονται σε μία ερμηνευτική παράδοση απλά επειδή δεν γράφτηκαν στα εβραϊκά αποκαλύπτει μία αδικαιολόγητη προκατάληψη υπέρ του μασωριτικού κειμένου.

Adiel Kadari,"'This One Fulfilled What Is Written in at One': On an Early Burial Practice in Its Literary and Artistic Contexts", 191-213
Θέμα του παρόντος άρθρου είναι η παράδοξη πρακτική της τοποθέτησης ενός ειληταρίου της Τορά σε ένα ταφικό φορείο με την κραυγή "Αυτός εκπλήρωσε αυτό που είναι γραμμένο πάνω σε αυτό". Ήδη σε μία τανναϊτική haggadah, όπου γίνεται λόγος για τη μεταφορά των οστών του Ιωσήφ στη γη του Ισραήλ για να ταφούν, απαντά μία έμμεση αναφορά σε αυτό το έθιμο. Αυτή η πρακτική φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση προς την τάση να κρατά κανείς σε απόσταση μία σορό από το χώρο του ιερού. Ο συγγραφέας εξετάζει το ζήτημα με τη βοήθεια διαφόρων λογοτεχνικών μοτίβων από τα εγκώμια και τις περιγραφές του θανάτου διαφόρων ατόμων και με τη βοήθεια καλλιτεχνικών ευρημάτων από το χώρο της νεκρικής τέχνης. Αυτή η εξέταση οδηγεί σε συμπεράσματα σχετικά με την σημασία της παρουσίας των ειληταρίων της Τορά στη συνάφεια των ταφών και των ταφικών τελετουργιών.


Stuart S. Miller, "Stepped Pools, Stone Vessels, and other Identity Markers of 'Complex Common Judaism'", 214-243
Η ερμηνεία των αρχαιολογικών ευρημάτων υπό το φως της μαρτυρίας του Ταλμούδ είχε συχνά το αποτέλεσμα μία απλουστευτικής, "ενός προς ένα" συσχετισμού, οι οποίοι τελικά παραμορφώνουν την κατανόηση του "Ιουδαϊσμού" στην ελληνορωμαϊκή Παλαιστίνη. Αυτό είναι αληθές κυρίως για τις "δεξαμενές με σκαλοπάτια" και τα λίθινα αγγεία, τα οποία, αν αντιμετωπισθούν ως σύμβολα της ιουδαϊκής εθνικής ταυτότητας, θα πρέπει να κατανοηθούν έχοντας υπόψη τη βιβλική παράδοση. Οι βιβλικές ιδέες για την καθαρότητα και την αγιότητα επιπλέον επιτρέπουν να αντιληφθούμε την επιβίωση των πρακτικών τελετουργικής καθαρότητας και μετά το 70 μ.Χ. Οι μετέπειτα προσπάθειες των ραββίνων να ρυθμίσουν αυτές τις πρακτικές, αντικατοπτρίζει την αντοχή των βιβλικών αντιλήψεων για την καθαρότητα και την αγιότητα ιδιαίτερα μεταξύ των απλών ανθρώπων που είχαν το δικό τους τρόπο κατανόησης της σημασίας τους. Εάν γίνει κατανοητό ότι τα όρια μεταξύ των Ιουδαίων δεν ήταν τόσο σαφή, τότε τα ευρήματα μπορούν να αξιολογηθούν καλύτερα και ο ραββινικός Ιουδαϊσμός μπορεί να κατανοηθεί ως μία εξέλιξη ενός "σύνθετου μέσου Ιουδαϊσμού" που έχει βιβλικές καταβολές.

Susanne Plietzsch, "'Dass jede einzelne Sache, für die Israel sein Leben gab, in seinen Händen Bestand haben sollte …': Individuelle und regional unabhängige Religiosität in der Mekhilta des Rabbi Jischmael", 244-285
Στο άρθρο υποστηρίζεται ότι η Mekhilta de-Rabbi Yishmael (MekhY) διακρίνει μεταξύ των τοπικών πραγματικοτήτων της ιουδαϊκής θρησκείας (όπως είναι ο Ναός, το βασίλειο του Δαυίδ, η πλήρης νομική δικαιοδοσία και ακόμη η γη του Ισραήλ) και την τοπική αυτόνομη θρησκευτικότα η οποία στηρίζεται στην ατομική ευθύνη. Η MekhY εξυπηρετεί τα συμφέροντα ενός τοπικού αυτόνομου Ιουδαϊσμού με εξατομικευμένη θρησκευτική πρακτική και αντλεί αυτήν την ιδέα από την αφήγηση για την Έξοδο και το Σινά. Το Σάββατο αναφέρεται συχνά ως παράδειγμα αυτής της αντίληψης της ιουδαϊκής θρησκευτικότητας. Το εξηγητικό ενδιαφέρον της MekhY καθίσταται σαφές ήδη από την επιλογή των βιβλικών περικοπών, όπως καταδεικνύεται από τις τέσσερις περικοπές που παραθέτει αυτό το Midrash και τις οποίες συζητά η συγγραφέας.

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Αναρτήθηκε στη σελίδα του ηλεκτρονικού περιοδικού Journal of Hebrew Scriptures 10 (2010) ένα ακόμη άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Bob Becking & Marjo C.A. Korpel, "To Create, to Separate or to Construct: An Alternative for a Recent Proposal as to the Interpretation of ברא in Gen 1:1– 2:4a"
Πρόσφατα η Ellen van Wolde υποστήριξε ότι το εβραϊκό ρήμα ברא στο Γεν 1 θα έπρεπε να κατανοηθεί ως "χωρίζω". Επίσης υποστηρίζει ότι αυτή είναι μία νέα ερμηνεία. Στο άρθρο τους οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι: (1) η ιδέα έχει τις ρίζες της στο 19ο αιώνα, (2) η πρόταση αυτή είναι αδύναμη από ετυμολογικής άποψης, (3) μία κατανόηση του ברא ως "χωρίζω" δε λαμβάνει υπόψη ότι το ברא δε χρησιμοποιείται με προθέσεις, (4) όσο μπορεί κανείς να κρίνει -και αντίθετα προς την πρόταση της van Walde -απαντά στα βιβλικά εβραϊκά μία μετοχή στην ενεργητική φωνή και σημαίνει "δημιουργός", (5) τα "θαλάσσια τέρατα" δεν διακρίνοντια από τα άλλα θαλάσσια ζώα, (6) μία διερεύνηση των παραλληλισμών και των ζευγών λέξεων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το ρήμα ברא ήταν μέρος ενός σημασιολογικού πεδίου που χαρακτηρίζεται από τις έννοις "κατασκευάζω, κτίζω, φτιάχνω", (7) δεν υπάρχει φράση ή πρόταση στην εβραϊκή Βίβλο, όπου το ברא θα πρέπει να μεταφραστεί με τη σημασία του "χωρίζω". Τέλος οι συγγραφείς προτείνουν μία εναλλακτική ανάγνωση, σύμφωνα με την οποία το ברא μπορεί να αποδοθεί με το "κατασκευάζω" και είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί το Γεν 1 για να δηλώσει τον αίνο για τη θεία κατασκευή του κόσμου και της ζωής, ενώ την ίδια στιγμή αποφεύγει έναν ανθρωπομορφισμό στον οποίο μπορούσε να οδηγήσει η χρήση εδώ του ρήματος בנה .

Κυριακή 7 Μαρτίου 2010

Το νέο τεύχος του Verkündigung u. Forschung / The new issue of Verkündigung und Forschung

Το νέο τεύχος του περιοδικού Verkündigung u. Forschung 1/2010 είναι αφιερωμένο στις νέες κατευθύνσεις στη βιβλική ερμηνευτική:
  • Christian Strecker, "Kulturwissenschaften und Neues Testament", 4-18
  • Moisés Mayordomo, "Exegese zwischen Geschichte, Text und Rezeption. - Literaturwissenschaftliche Zugänge zum Neuen Testament", 19-36
  • Reinhard Feldmeier, "Νeue Perspektiven auf Lukas", 37-44
  • Christine Gerber, "Blicke auf Paulus. Die New Perspective on Paul in der jüngeren Diskussion", 45-59
  • Harald Seubert, "Politische Theologie bei Paulus? - Ein neuerer philosophischer Diskurs", 69-70
  • Eva Ebel, "Mit vereinten Kräften Profil gewinnen. - Antike Vereine und frühe christliche Gemeinden – ein lohnender Vergleich", 71-79

Συνέδριο για την ιδέα της παρουσίας του Θεού στον Ιουδαϊσμό και Χριστιανισμό / Conference on God's Presence in Judsaism and Christianity

Στο διάστημα 26-28 Μαρτίου 2010 θα λάβει χώρα ένα διεθνές και διεπιστημονικό συνέδριο με θέμα την ιδέα της Schechina (της παρουσίας του Θεού) στον Ιουδαϊσμό και στον Χριστιανισμό.

"Das Geheimnis der Gegenwart Gottes.
Zur Schechina-Vorstellung in Judentum und Christentum"

Evangelisch-Theologische Fakultät Tübingen
Liebermeisterstraße 12, 72076 Tübingen

Διοργανωτές: Πανεπιστήμιο της Jena και Πανεπιστήμιο Τυβίγγης.

Μολονότι ο όρος Schechina απαντά για πρώτη φορά σε πρώιμα ραββινικά κείμενα η παράσταση της Schechina καταλαμβάνει σημαντική θέση στα βιβλικά κείμενα. Ως Schechina κατανοείται η παρουσία του Θεού σε συγκεκριμένους λατρευτικούς τόπους ή σε μία κοινότητα. Στις παλαιοδιαθηκικές παραδόσεις απαντούν διαφορετικές παραλλαγές της Schichina (στα ελληνικά αποδίδεται με παράγωγα του ρ. σκηνεῖν), οι οποίες είτε στηρίζονται η μία στην άλλη είτε μεταβάλλουν το ένα το υλικό της άλλης. Η εξέλιξη αυτής της παράστασης πιστοποιεί πώς η διάφορες ιουδαϊκές σχολές ήταν σε θέση να ακολουθήσουν νέες θρησκειοϊστορικές κατευθύνσεις και να διατυπώσουν εκ νέου παραδοσιακές πεποιθήσεις στον απόηχο της καταστροφής του πρώτου και δεύτερου Ναού. Και η περιγραφή της ιστορίας της θεολογίας του πρώιμου Ιουδαϊσμού χάνει πολλά, αν δεν λάβει υπόψη της την υιοθέτηση από τα καινοδιαθηκικά κείμενα αυτής της κληρονομιάς της παλαιοδιαθηκικής-ιουδαϊκής σκέψης (πρβλ. για παράδειγμα την αξιοποίηση του Σειρ 24 στην ιωάννεια χριστολογία της ενσάρκωσης [Ιω 1,14] ή την υιοθέτηση του Εσδ 37,25-28 στην εσχατολογία της Αποκάλυψης [Αποκ 21,1-4]). Παρά ταύτα η παράσταση της Schechina δεν έχει τύχει της δέουσας προσοχής στη βιβλική εξήγηση. Σκοπός του συνεδρίου είναι αναζητηθούν με την βοήθεια ειδικών στη βιβλική ερμηνεία, στα ραββινικά κείμενα, στην εκκλησιαστική ιστορία και τη συστηματική θεολογία οι βιβλικές - θεολογικές διαστάσεις της παράστασης της Schechina και η σημασία της για την κατανόηση της χριστιανικής και ιουδαϊκής πίστης.

Για να διαβάσετε το πρόγραμμα αυτού του ενδιαφέροντος προγράμματος, πατήστε εδώ.

Βιβλιοκρισίες του RBL 7.3.2010

Αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο οι νέες βιβλιοκρισίες του Review of Biblical Literature (7.3.2010):

Francois Bovon, L'Evangile selon saint Luc 19,28-24,53
Reviewed by Richard I. Pervo

Robin Gallaher Branch, Jeroboam's Wife: The Enduring Contributions of the Old Testament's Lesser-Known Women
Reviewed by Wil Gafney

Jean-Marie van Cangh, Les sources Judaοques du nouveau testament: Recueil d'essais
Reviewed by Peter Tomson

Shawna Dolansky, ed., Sacred History, Sacred Literature: Essays on Ancient Israel, the Bible, and Religion in Honor of R. E. Friedman on His Sixtieth Birthday
Reviewed by Bob Becking

Pamela Eisenbaum, Paul Was Not a Christian: The Original Message of a Misunderstood Apostle
Reviewed by Yung Suk Kim

Dirk Hartwig, Walter Homolka, Michael J. Marx, and Angelika Neuwirth, eds., "Im vollen Licht der Geschichte": Die Wissenschaft des Judentums und die Anfänge der kritischen Koranforschung
Reviewed by Ernst Axel Knauf

Bernard M. Levinson, Legal Revision and Religious Renewal in Ancient Israel
Reviewed by Bruce Wells

Lee Martin McDonald, Forgotten Scriptures: The Selection and Rejection of Early Religious Writings
Reviewed by Francis Dalrymple-Hamilton

Paul Middleton, Angus Paddison, and Karen Wenell, eds., Paul, Grace and Freedom: Essays in Honour of John K. Riches
Reviewed by Michael J. Lakey

Mogens Müller, The Expression 'Son of Man' and the Development of Christology: A History of Interpretation
Reviewed by Rollin Kearns

Eckart Otto, Die Tora: Studien zum Pentateuch: Gesammelte Schriften
Reviewed by Trent C. Butler

C. Kavin Rowe, World Upside Down: Reading Acts in the Graeco-Roman Age
Reviewed by V. Henry Nguyen

Karel van der Toorn, Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible
Reviewed by Richard Weis

Alexander Tsutserov, Glory, Grace, and Truth: Ratification of the Sinaitic Covenant according to the Gospel of John
Reviewed by Christopher W. Skinner