Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022

Το βιβλίο του Ησαΐα στο ιστορικό του πλαίσιο / The book of Isaiah in its historical context

 Στο ιστολόγιο ΑΝΕ Today ο Jacob Stromberg (Duke University) παρουσιάζει με ευσύνοπτο τρόπο το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να τοποθετηθεί το βιβλίο του Ησαΐα:

"The History of Isaiah and the Age of Empires"

Το τρέχον τεύχος του HeBAI / The current issue of HeBAI

 Hebrew Bible and Ancient Israel 11/Suppl. (2022)

  • Ido Koch, "A Framework for the Study of Deportations to and from the Southern Levant during the Age of the Mesopotamian Empires," 10-24 (abstract)
  • Laura Battini, "During the Displacement: Life, Death, Health and Psychological Conditions of Migrants," 25-55 (abstract)
  • Eckart Frahm, "The Intellectual Background of Assyrian Deportees, Colonists, and Officials in the Levant," 56-82 (abstract)
  • Gilad Itach, "The Assyrian Interests in the Western Part of the Province of Samaria," 83-112 (abstract)
  • Ran Zadok, "Issues of the Deportations of the Israelites-Judeans and their Aftermath," 113-147 (abstract)
  • Angelika Berlejung, "A Sketch of the Life of the Golah in the Countryside of Babylonia," 148-188 (abstract)
  • C. A. Strine, "Was the Book of Ezekiel Written in a Refugee Camp? An Investigation"189-203 (abstract)
  • Cynthia Edenburg, "Messaging Brothers in Distant Lands:  Biblical Texts in Light of Judean, Samarian and Diaspora Target Audiences," 204-223 (abstract)

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο SJTh / A new article of biblical interest in the current issue o SJTH

 Scottish Journal of Theology 75/4 (2022)

Ethan C. Jones, "Forming the imagination: Reading the Psalms with poets," 329-346 (abstract)


Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

 Zeitschrift für Theologie und Kirche 119/3 (2022)

  • Sara Milstein, "Rethinking the Origins of Deuteronomic »Family Law«," 217-237 (abstract)
  • Stefan Krauter - Manuel Nägele, "Lebenszeit und Lebenseinstellung bei Horaz und Paulus," 238-263 (abstract)Στο τρέχον τεύχος του JHS / In the current issue of JHS

 Journal of Hebrew Scriptures 22 (2022)

Camil Staps, "Lip̄nē ‘in the face of’: A Locative Preposition with a Threatening Connotation"Gordon Fee (23.5.1934-25.10.2022)

Μία ακόμη απώλεια μέσα στον Οκτώβρη καθιστά την οικογένεια των καινοδιαθηκολόγων φτωχότερη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο γνωστός καινοδιαθηκολόγος Gordon Fee. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια Sheattle Pacific και Southern California. Δίδαξε σε διάφορα πανεπιστήμια και κολλέγια και στα τελευταία χρόνια της ζωής του στο Regent College από το οποίο συνταξιοδοτήθηκε το 2002. Στο έργο του ασχολήθηκε με την ιστορία του κειμένου της Καινής Διαθήκης και την πνευματολογία των καινοδιαθηκικών κειμένων. Διετέλεσε εκδότης της σειράς New International Commentary on the New Testament και μέλος της επιτροπής για τη μετάφραση New International Version (NIV) και την αναθεώρησή της Today's New International Version (TNIV). Από το πλούσιο συγγραφικό του έργο ξεχωρίζω εδώ κάποιες σημαντικές μελέτες του: τα δύο υπομνήματά του στην Α΄ Κορινθίους και Φιλιππησίους στη σειρά NTCNT, τη μελέτη του Gospel and Spirit: issues in New Testament hermeneutics (1991) και God's Empowering Presence: The Holy Spirit in the Letters of Paul (1994).

John P. Meier (8.8.1942-18.10.2022)


 Έφυγε από τη ζωή ο John P. Meier, ομότιμος καθηγητής της Καινής Διαθήκης του Πανεπιστημίου Notre-Dame, Indiana (ΗΠΑ). Εκτός από το ερευνητικό του έργο ο εκλιπών υπήρξε ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας και πρελάτος επί τιμή. Μέχρι το τέλος της ζωής του εργάστηκε με αφοσίωση και πάθος για την καινοδιαθηκική έρευνα κι άφησε πίσω ένα σημαντικό συγγραφικό έργο. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για το πολύτομο έργο του A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus (πριν το θάνατό του ετοίμαζε τον 6ο τόμο), στο οποίο με τη βοήθεια της ιστορικοκριτικής μεθόδου ανέλυε τις αρχαίες πηγές (κανονικά και μη κανονικά κείμενα) κι αναζητούσε τα στοιχεία που βοηθούν να ανακατασκευαστεί το ιστορικό πρόσωπο του Ιησού.