Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Antichthon / In the current issue of Antichthon

Antichthon 53 (2019)

David Hullinger, "Rhythm of Love: Patterns of Perception and the Classical Profession of the Hetaira," 79-86

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020

Τι να κάνουμε με τέτοιο αριθμό ευρημάτων / What To Do With Such A Number of Findings

Στην ιστοσελίδα Hyperallergic ο Michael Press παίρνει αφορμή από το σκάνδαλο με τους κλεμμένους παπύρους της Οξυρύγχου και συζητά την ανάγκη καταλογογράφησης και μελέτης του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού παπύρων κι άλλων ευρημάτων:

Πρόγραμμα επιμόρφωσης «Η Κοινή Ελληνιστική γλώσσα της Αγίας Γραφής και η Πολιτισμική της διάσταση. Β΄ Κύκλος: Η περίπτωση των δύο προς Θεσσαλονικείς επιστολών του απ. Παύλου»

Το Εργαστήριο Βιβλικών Σπουδών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά από την επιτυχή διεξαγωγή του Α΄ κύκλου, διοργανώνει τον Β΄ κύκλο του προγράμματος με τίτλο  «Η Κοινή Ελληνιστική γλώσσα της Αγίας Γραφής και η πολιτισμική της διάσταση. Β΄ Κύκλος: Η περίπτωση των δύο προς Θεσσαλονικείς Επιστολών του απ. Παύλου».
Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στη μελέτη της ελληνικής γλώσσας της Αγίας Γραφής εξετάζοντας τα κείμενα γλωσσικά, πολιτισμικά και θεολογικά. Συγχρόνως μελετά ευρύτερα την Κοινή Ελληνιστική γλώσσα, στην οποία έχει γραφεί το βιβλικό κείμενο και η οποία αποτελεί σημαντικό κρίκο μέσα στην αδιάλειπτη συνέχεια της Ελληνικής γλώσσας μέχρι σήμερα. Ως περίπτωση εργασίας επιλέγονται οι δύο προς Θεσσαλονικείς επιστολές και το σύγχρονο προς αυτές πολιτισμικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης.
Στόχος του Προγράμματος είναι να ανταποκριθεί στην ανάγκη πληρέστερης και ειδικότερης κατάρτισης των εκπαιδευτικών, θεολόγων και φιλολόγων, αλλά και όσων ασχολούνται με τα ελληνικά βιβλικά κείμενα ή γενικότερα με την Κοινή γλώσσα των ελληνιστικών και ελληνορωμαϊκών χρόνων.
Η εκπαιδευτική μέθοδος είναι μικτή και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα είτε συμβατικά είτε εξ αποστάσεως είτε μικτά. Χρησιμοποιείται πρωτοποριακό υλικό (πηγές και κείμενα των χρόνων της Αγίας Γραφής, λεξικολογικά και πολιτισμικά δεδομένα, νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις) και αξιοποιούνται τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας και πληροφορίας στην εκπαίδευση.
Διδάσκουν βιβλικοί καθηγητές του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ., ιστορικοί και φιλόλογοι του Α.Π.Θ., καθώς και γλωσσολόγοι του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Τόπος και χρόνος: Το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί από Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 μέχρι Σάββατο 30 Μαΐου 2020 (εξαιρούνται οι δύο εβδομάδες του Πάσχα, 12 έως 26 Απριλίου, που μεσολαβούν), στον χώρο της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. για τη συμβατική διδασκαλία, αλλά και εξ αποστάσεως με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.
Χορηγείται Βεβαίωση συμμετοχής και Πιστοποιητικό επιμόρφωσης. Συμβολικό κόστος συμμετοχής 165 ευρώ.
Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται από 8/1/2020 μέχρι τις 8 Μαρτίου 2020 στον σύνδεσμο:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνη του Προγράμματος καθηγήτρια Κυριακούλα Παπαδημητρίου (kyp@past.auth.gr) και με τη βοηθό του Προγράμματος κ. Ροδή Γεωργιάδου, τηλ. 6934890218, e-mail: roditheol@yahoo.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Βιβλικών Σπουδών, όπου φιλοξενείται το Πρόγραμμα http://soeth.web.auth.gr/el/node/54

Το τρέχον τεύχος του JBL / The current issue of JBL

Journal of Biblical Literature 138:4 (2019)

 • Aren M. Wilson-Wright, "Bethel and the Persistence of El: Evidence for the Survival of El as an Independent Deity in the Jacob Cycle and 1 Kings 12:25–30," 705-720 (abstract)
 • Julia Rhyder, "Sabbath and Sanctuary Cult in the Holiness Legislation: A Reassessment," 721-740 (abstract)
 • Cat Quine, "The Host of Heaven and the Divine Army: A Reassessment," 741-755 (abstract)
 • Andrew Remington Rillera, "A Call to Resistance: The Exhortative Function of Daniel 7," 757-776 (abstract)
 • Matan Orian, "Possible Misreading in 1 Maccabees 7:34 in Light of Its Biblical Model,"  777-789 (abstract)
 • Michael Pope, "Luke’s Seminal Annunciation: An Embryological Reading of Mary’s Conception,"  791-807 (abstract)
 • Alexander P. Thompson, "The Risen Christ and Ambiguous Afterlife Language: An Examination of πνεῦμα in Luke 24:36–43," 809-827 (abstract)
 •  When Paul Met Sergius: An Assessment of Douglas Campbell’s Pauline Chronology for the Years 36 to 37
 • Jonathan Bernier, "When Paul Met Sergius: An Assessment of Douglas Campbell’s Pauline Chronology for the Years 36 to 37," 829-843 (abstract)
 • Benjamin A. Edsall, "Reading with a Forger: Christoph Pfaff and the Reception of Colossians 2:16,"  845-862 (abstract)
 • Jason N. Yuh, "Abandonment and Absenteeism in the Letter to the Hebrews and Greco-Roman Associations," 863-882 (abstract)
 • M. John-Patrick O’Connor, "The Devil Will Flee: James 4:7, the Jesus Tradition, and the Testaments of the Twelve Patriarchs," 883-897 (abstract)
 • Jarrett W. Knight, "Reading between the Lines: 1 Peter 4:16, MS 424, and Some Methodological Blind Spots in the CBGM," 899-921 (abstract)

Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020

Συστήματα διαχείρισης όμβριων υδάτων στην αρχαία Αίγυπτο / Drainage System of Rain and Waste Water in Ancient Egypt

Στην ιστοσελίδα ANE Today η Heidi Köpp-Junk παρουσιάζει αρχαιολογικά ευρήματα από την αρχαία Αίγυπτο που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για το σύστημα διαχείρισης όμβριων υδάτων στην αρχαία Αίγυπτο:

Προφορική παράδοση και κείμενα της Νεκράς Θαλασσας / Oral Tradition and Dead Sea Scrolls

Στο τρέχον τεύχος του Oral Tradition 33:1 (2019) δημοσιεύεται το άρθρο του Shem Miller για το ρόλο που διαδραμάτισε η προφορική παράδοση στη σύνταξη των κειμένων της κοινότητας του Κουμράν:

Shem Miller, "Oral Tradition and the Dead Sea Scrolls," 3-22

Οι 12 φυλές του Ισραήλ / The 12 tribes of Israel

Στη σελίδα TheTorah ο Andrew Tobolowsky συζητά κατά πόσο οι φυλές του Ισραήλ ήταν από την αρχή δώδεκα:

Μεταθανάτιες προσδοκίες και πίστη στην ανάσταση στον Ιουδαϊσμό του Δεύτερου Ναού / Afterlife expectations and resurrection in Second Temple Judaism

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Jan A. Sigvartsen συζητά τις ποικίλες προσδοκίες για τη μετά θάνατον ζωή και την ανάσταση στον Ιουδαϊσμό της περιόδου του Δεύτερου Ναού:

Το τρέχον τεύχος του CBR / The current issue of CBR

Currents in Biblical Research 18:2 (2020)

 • Joshua T. James, "Research Trends in the Study of the Ethics of the Psalms," 118-141 (abstract)
 • Tammi J. Schneider, "In the Beginning and Still Today: Recent Publications on Genesis,"142–159 (abstract)
 • T. M. Lemos, "Order from Chaos: Comparing Approaches to Violence in Anthropology, Assyriology, and the Study of the Hebrew Bible," 160–175 (abstract)
 • Matthew W. Bates, "The External-Relational Shift in Faith (Pistis) in New Testament Research: Romans 1 as Gospel-Allegiance Test Case," 176–202 (abstract)


Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020

Ο μαύρος μάγος / The Black Wise Man

Στην ιστοσελίδα Hyperallergic οι Sarah Bond και Nyasha Junior αναζητούν το πώς ο ένας από τους μάγους μεταμορφώθηκε σε μαύρο βασιλιά με το όνομα Βαλτάσαρ κι εξηγούν τις ιδεολογικές προϋποθέσεις για αυτήν τη μεταμόρφωση:

To τρέχον τεύχος του JOCABS / The Current Issue of JOCABS

Journal of the Orthodox Center for the Advancement of Biblical Studies 11:1 (2019)

Το τρέχον τεύχος του Neot / The Current Issue of Neot

Neotestamentica 53:2 (2019)

 • Editorial: "Mothering Feminism," 227-230
 • Jeremy Punt, "Lilly Nortjé-Meyer’s (En)Gendered New Testament Hermeneutics: Theory, Practice, Engagement," 231-248 (abstract)
 • Yolanda Dreyer, "Remembering the 'Oldest Creed,' Overcoming the Age-Old Anomaly," 249-269 (abstract)
 • Marianne Bjelland Kartzow, "The Ambiguous Neighbour: Female Neighbourhood Networks and the Parable of the Lost Coin," 271-289 (abstract)
 • Nina Müller van Velden, "When Gender Performance Is Not Straightforward: Feet, Masculinity and Power in John 13:1–11," 291-309 (abstract)
 • Batanayi I. Manyika, Elna Mouton, "When Rhoda Opens the Door: Reimagining Ancient Households from the Perspective of the Least for the Least," 311-337 (abstract)
 • Llewellyn Howes, "The Q Parables of the Mustard Seed and Leaven: Half-Baked and Garden-Variety Metaphors?" 339-374 (abstract)
 • Alta Vrey, "The Body Metaphor Reinforcing the Identity of the In-Group in Ephesians," 375-393 (abstract)
 • Chris L. de Wet, "Slavery and Asceticism in 1 Timothy," 395-419 (abstract)
 • Miranda N. Pillay, "Reading Revelation 18: A South African Theo-Ethical Feminist Perspective in a Context of Violence against Women," 421-436 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του ABSA / In the Current Issue of ABSA

Annual of the British School of Athens 114 (2019)
 • Kyriakos Savvopoulos, "Popular Divine Imagery in Hellenistic and Roman Alexandria. The Terracotta Figurines Collection of the Patriarchal Sacristy in Alexandria," 317-368 (abstract)
 • Antonis Kotsonas, "Politics, Research Agendas and Abortive Fieldwork Plans over Lyktos, Crete: A History of Archaeological Research," 399-443 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του Anatolian Studies / In the current issue of Anatolian Studies

Anatolian Studies 69 (2019) 

Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

Harvard Theological Review 113:1 (2020)

 • Jacqueline Vayntrub, "Beauty, Wisdom, and Handiwork in Proverbs 31:10–31," 45-62 (abstract)
 • G. Anthony Keddie, "Triclinium Trialectics: The Triclinium as Contested Space in Early Roman Palestine," 63-88 (abstract)