Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

Το τρέχον τεύχος του Colloquium / In the Current issue of Colloquium

Colloquium: The Australian and New Zealand Theological Review 46:2 (2014)

 • David G. Horrell, "Ecological Hermeneutics: Reflections on Methods and Prospects for the Future," 139-165
 • Elaine M. Wainwright, "'Ecological Hermeneutics: Reflections on Methods and Prospects for the Future' by David G. Horrell: A Response," 166-169
 • Steven Bouma-Prediger, "Response to David Horrell's 'Ecological Hermeneutics: Reflections on Methods and Prospects for the Future'," 170-174Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

Το τρέχον τεύχος του NT / In the current issue of NT

Novum Testamentum 57:1 (2015)

 • Susan Docherty, "New Testament Scriptural Interpretation in its Early Jewish Context. Reflections on the Status Quaestionis and Future Directions," 1-19 (abstract)
 • Thomas J. Kraus, "Einheitliches ἀλέκτωρ + φωνέω für den Hahnenschrei im Neuen Testament? Das Kompositum ἀλεκτοροφωνία in Mt 26:34 v.l. und 26:75 v.l.," 20-41 (abstract)
 • Gerald Wheaton, "Thinking the Things of God? The Translation and Meaning of Mark 8:33c," 42-56 (abstract)
 • Wolfgang Grünstäudl, "“On Slavery”. A Possible Herrenwort in 2 Pet 2:19," 57-71 (abstract)
 • Bart L.F. Kamphuis / Jan L.H. Krans / Silvia Castelli / Bert Jan Lietaert Peerbolte, "Sleepy Scribes and Clever Critics. A Classification of Conjectures on the Text of the New Testament," 72-90 (abstract)

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014

Νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον In die Skriflig / New articles of biblical interest in the current of In die Skriflig

In die Skriflig / In Luce Verbi 48:1 (2014)In die Skriflig / In Luce Verbi 48:2 (2014)

Τρία άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Science et esprit / Three articles of biblical interest in the current issue of Science et esprit

Science et esprit 66:3 (2014)

 • Martha M. Acosta Valle, "Actes 10,1-11,18 : une intertextualité différée pour un lecteur davantage impliqué," 417-431
 • Francesco Bianchini, "2 Co 5,6-8 et Ph 1,23 : état intermédiaire et immortalité de l'âme chez Paul?," 433-444
 • James R. Pambrun, "Aesthetic experience and Paul, 1 : reading with Leander Keck and Christiaan Beker on Paul's apocalyptic way of thinking," 445-458

Το τρέχον τεύχος του OTE / In the current issue of OTE

Old Testament Essays 27:3 (2014)

 • Gerrie Snyman, "Conflict and confrontation : engaging estrangement : editorial," 793-796 (abstract)
 • David Tuesday Adamo, "The poor in the book of Psalms and in Yoruba tradition," 795-815 (abstract)
 • Pierre Auffret, "Étude structurelle du Décalogue selon Ex 20, 2-17," 816-824 (abstract)
 • Shaul Bar, "Saul's wars against Moab, Ammon, Edom, and Zobah," 825-838 (abstract)
 • Jacobus De Bruyn / Pierre J. Jordaan, "Constructing realities : Bel and the Dragon - identifying some research lacunae," 839-859 (abstract)
 • Helen Efthimiadis-Keith, "Genealogy, retribution and identity : re-interpreting the cause of suffering in the book of Judith," 860-878 (abstract)
 • Elelwani B. Farisani, "Nyambedzano vhukati ha Bivhili ya Afrikana (Fortress, 2010) na Maambwa nga Bivhili ya Afrika (Zondervan, 2006) nga Esra-Nehemia / A dialogue between The Africana Bible (Fortress, 2010) and the Africa Bible Commentary (Zondervan, 2006) on Ezra-Nehemiah," 879-895 (abstract)
 • Risimati S. Hobyane, "The compositional/narrative structure of Judith : a Greimassian perspective," 896-912 (abstract)
 • Morne Malan / Esias E. Meyer, "Jeremiah 26-29 : a not so Deuteronomistic composition," 913-929 (abstract)
 • Helen Nambalirwa Nkabala, "Gender perspectives in the Lord's Resistance Army in relation to the Old Testament," 930-944 (abstract)
 • Funlola Olojede, "Daniel 'more than a prophet'? Images, imagery, imagination, and the mashal in Daniel 2," 945-959 (abstract)
 • Aron Pinker, "The fate of undesirables (Job 24:5-12)," 960-991 (abstract)
 • C. Wynand Retief, "A messianic reading of Psalm 8," 992-1008 (abstract)
 • Temba Rugwiji, "Towards the quest for transforming Old Testament scholarship : the impact of political and socio-economic crises on scholarship in Zimbabwe," 1009-1034 (abstract)
 • Gerrie F. Snyman, "Esther and African biblical hermeneutics : a decolonial inquiry," 1035-1061 (abstract)
 • Dean R. Ulrich, "How early Judaism read Daniel 9:24-27," 1062-1083 (abstract)
 • Benjamin Kilchor / Beat Weber, ",,Unser Gott kommt ...!" (Ps 50,3): Psalm 50 und sein Setting im Lichte aufgenommener Überlieferungen," 1083-1111 (abstract)
 • Wendy L. Widder, "The court stories of Joseph (Gen 41) and Daniel (Dan 2) in canonical context : a theological paradigm for God's work among the nations," 1112-1128 (abstract)
 • Hans-Georg Wuench, "The stranger in God's land - foreigner, stranger, guest : what can we learn from Israel's attitude towards strangers?," 1129-1154 (abstract)


Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος των ETL / Articles of biblical interest in the current issue of ETL

Ephemerides theologicae Lovanienses 90:3 (2014)

 • Jean J. Lavoie, "Ironie et ambiguïtés en Qohélet 5,7-8," 413-440
 • Michael Avioz, "The purification of the Levites according to Josephus," 441-451
 • Audrey Wauters, "Ironie et jeux de mots sur les noms propres : Genèse 30,25-43 à la lumière de Genèse 27," 515-524
 • Michael MacLoughlin, "The extent of Q," 525-556
 • Ronald H. van der Bergh, "A note on the addition of Psalm 2,8 to Acts 13,33 in Codex Bezae," 557-568

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

O Αδάμ, η Εύα και ο Διάβολος / Adam, Eve, and the Devil

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο των Marjo C.A. Korpel και Johannes C. de Moor σχετικά με την αφήγηση της δημιουργίας των πρωτοπλάστων και την πτώση: