Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020

Το τρέχον τεύχος του Interpretation / The current issue of Interpretation

Interpretation 74:3 (2020)

  • William Loader, "Paul on Same-Sex Relations in Romans 1," 242-252 (abstract)
  • Karen R. Keen, "Cultural Influences on Hermeneutical Frameworks in the Debate on Same-Sex Relationships," 253-264 (abstract)
  • Mona West, "Coming Out and the Bible," 265-274 (abstract)Δεν υπάρχουν σχόλια: