Κυριακή, 19 Ιουλίου 2020

Τα κυπριακά αγάλματα της εποχής του Σιδήρου / Cyprus limestone statues of Iron Age

Στη σελίδα ANE Today η Pamela Gaber  (Lycoming College) παρουσιάζει τα κυπριακά αγάλματα από ασβεστόλιθο της εποχής του Σιδήρου, περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά τους κι αναζητά τις πιθανές πολιτιστικές επιρροές:

Δεν υπάρχουν σχόλια: