Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 71:2 (2017)

  • Izabela Jurasz, "Carpocrate et Epiphane : chrétiens et platoniciens radicaux," 134-167 (abstract)
  • Reinhart Ceulemans, "The Transmission, Sources and Reception of Procopius’ Exegesis of Genesis: Observations in the Wake of the New Edition," 205-224 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: