Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Οι επιγραφές του Σινά κι ο ιστορικός Μωυσής / The Sinai alphabetic inscriptions and the historical Moses

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το κείμενο του μεταδιδακτορικού ερευνητή Aren M. Wilson-Wright σχετικά με τις αλφαβητικές επιγραφές της περιοχής του Σινά και τις πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν σχετικά με τον ιστορικό Μωυσή και τη γέννηση του αλφαβήτου από τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά στην εποχή του Μέσου Βασιλείου: Δεν υπάρχουν σχόλια: