Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Στο νέο τεύχος του Δελτίου Βιβλικών Μελετών / In the new issue of Deltion Biblikon Meleton

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Δελτίον Βιβλικών Μελετών 27 (2009) περιέχει ένα αφιέρωμα στον απόστολο Παύλο:

  • Jan Lambrecht, "Ο Παύλος τότε και τώρα. Πέντε επιμέρους σημεία", 10-25
  • Karl Donfried, "Οι λατρείες της Θεσσαλονίκης και οι Προς Θεσσαλονικείς επιστολές", 26-53
  • Otfried Hofius, "Η "αλήθεια του ευαγγελίου". Ερμηνευτικές και θεολογικές σκέψεις σχετικά με την αξίωση αλήθειας του παύλειου κηρύγματος", 54-77
  • Hermann Lichtenberger, "Οι απαρχές της ερμηνείας του Ρωμ 7. Το Ρωμ 7, 25", 78-91
  • Morna D. Hooker, "Ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις. Η μεταμόρφωση των σχέσεων εν Χριστώ (Εφ 5, 21-6, 9)", 92-119
  • Michael Wolter, "Η ηθική του Παύλου ως εφαρμοσμένη εκκλησιολογία", 120 136
  • Βιβλιοκρισίες
  • Βιβλικός στοχασμός (Α. Παπαρίζος, "Ο φόνος-θυσία του Ιησού Χριστού και η συνοχή των χριστιανικών κοινωνιών", 149-154)
  • Η Βίβλος στη σχολική αίθουσα (Καλλιρρόη Ακανθοπούλου, 155-164)
  • Χρονικά

Δεν υπάρχουν σχόλια: