Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Η ανασκαφή της Μεγιδδώ / The excavation of Megiddo

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation o Eric H. Cline έχει αναρτήσει ένα κεφάλαιο από το βιβλίο του Three Stones Make a Wall: The Story of Archaeology (2017) με θέμα τις ανασκαφές στην Μεγιδδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: