Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του RThL / In the current issue of RThL

Revue theologique de Louvain 47:1 (2016)

Guilhen Antier, "L'alliance, la migration et leur envers: l'inceste: Lecture psycho-anthropologique du cycle de Loth," 1-29 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: