Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Το τρέχον τεύχος του BBR / The current issue of BBR

Bulletin of Biblical Research 26:2 (2016)

  • Christine Curley & Brian Peterson, "Eve's Curse Revisited: An Increase of 'Sorrowful Conceptions'," 157-172
  • Clint Tibbs, "Mediumistic Divine Possession among Early Christians: A Response to Craig S. Keener's 'Spirit Possession as a Cross-cultural Experience'," 173-194
  • Michael S. Heiser, "Co-regency in Ancient Israel's Divine Council as the Conceptual Backdrop to Ancient Jewish Binitarian Monotheism," 195-226 
  • Paul A. Himes, "Why Did Peter Change the Septuagint? A Reexamination of the Significance of the Use of Τίθημι in 1 Peter 2:6," 277-244

Δεν υπάρχουν σχόλια: