Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Geza Vermes: μία σύντομη βιογραφία / Geza Vermes: a short biography

Mε αφορμή την επέτειο της επετείου της γέννησης του Geza Vermes (1924-2013) στις 22.6 η ηλεκτρονική έκδοση της Haaretz έχει ένα σύντομο αφιέρωμα σε αυτόν και στη συμβολή του στις κουμρανικές σπουδές, κυρίως όμως στην έμφαση που έδωσε στο έργο του στην ιουδαϊκή καταγωγή του Ιησού (εξαιρετικά ενδιαφέρον το βιβλίο του Jesus the Jew: A Historian's Reading of the Gospels).


Δεν υπάρχουν σχόλια: