Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Οι γυναίκες στη δυναστεία του Δαυίδ / Women in David's dynasty

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το άρθρο της Rachel Adelman σχετικά με το ρόλο που διαδραμάτισαν οι γυναίκες στη δαυιδική δυναστεία:

Δεν υπάρχουν σχόλια: