Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του VE / A new article in the current issue of VE

Verbum et ecclesia 37:1 (2016)

Timothy A. van Aarde, "The use of οἰκονομία for missions in Ephesians"

Δεν υπάρχουν σχόλια: