Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / Two articles of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 50:1 (2016)

In die Skriflig 50:4 (2016)

Δεν υπάρχουν σχόλια: