Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 70:3 (2016)

  • Thomas J. Whitley, "Poison in the Panarion: Beasts, Heretics, and Sexual Deviants," 237–258 (abstract)
  • David T. Runia, "Philo in Byzantium," 259–281 (abstract)
  • Devin L. White, "The Problematic Text of Athenagoras of Athens’s Leg. 12.3: A Proposed Emendation," 319–334 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: