Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Δύο νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / Two new articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 72:3 (2014)

Δεν υπάρχουν σχόλια: