Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

Journal of Early Christian Studies 24:2 (2106)

Meghan Henning, "Chreia Elaboration and the Un-healing of Peter’s Daughter: Rhetorical Analysis as a Clue to Understanding the Development of a Petrine Tradition," 145-171 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: