Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Το τρέχον τεύχος του NovT / The current issue of NovT

Novum Testamentum 58:3 (2016)

  • Michael Theobald, "'Ihr habt die Blasphemie gehört!' (Mk 14:64): Warum der Hohe Rat in Jerusalem auf den Tod Jesu hinwirkte," 233-258 (abstract)
  • David P. Moessner, "Luke as Tradent and Hermeneut: 'As one who has a thoroughly informed familiarity with all the events from the top' (παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς, Luke 1:3)," 259-300 (abstract)
  • Bernhard Lang, "The Baptismal Raising of Lazarus: A New Interpretation of John 11," 301-317 (abstract)
  • Simon Butticaz, "Auctorialité et autorité dans les lettres de Paul," 318-337 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: