Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 72:1 (2016)

Zorodzai Dube, "Discursive investigation into John’s internalised spirit identity and its implication"

Δεν υπάρχουν σχόλια: