Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 50:1 (2016)

Raymond Potgieter, "‘Israel’ in biblical and Christological terms"

Δεν υπάρχουν σχόλια: