Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

Γυναίκες μονομάχοι / Women gladiators

Μνημείο για δύο γυναίκες μονομάχους, την Αμαζόνα και την Αχιλλεία.
Αλικαρνασσός, πρώιμη ρωμαϊκή περίοδος (σήμερα στο Βρετανικό
Μουσείο). Φωτό: Sarah Bond
Στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Forbes η Sarah Bond δημοσιεύει ένα ενδιαφέρον σύντομο άρθρο για τις γυναίκες μονομάχους του ρωμαϊκού κόσμου. Επιγραφικές και γραμματειακές πηγές βεβαιώνουν την ύπαρξή τους. Κάποιες μάλιστα από αυτές φαίνεται ότι προέρχονταν από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Η Bond σχολιάζει το ενδιαφέρον ανάγλυφο δύο τέτοιων γυναικών μονομάχων που προέρχεται από την Αλικαρνασσό (βλ. φωτό) και δίνει μία ενδεικτική βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημείωσή της ότι υπάρχει μία αμφισημία όσον αφορά στον όρο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να τις χαρακτηρίσει, μία αμφισημία που γενικά παρατηρείται, όταν γυναίκες υπερβαίνουν τους καθιερωμένους κοινωνικούς τους ρόλους (βλ. κάτι αντίστοιχο στην περίπτωση του όρου "(ἡ) διάκονος" / "(ἡ) διακόνισσα").


Δεν υπάρχουν σχόλια: