Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Klio / In the current issue of Klio

Klio 98:2 (2016)

  • Felix K. Maier, "Chronotopos. Erzählung, Zeit und Raum im Hellenismus," 465-494 (abstract)
  • Maxim M. Kholod, "The Cults of Alexander the Great in the Greek Cities of Asia Minor," 495-525 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: