Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

H oικογένεια Π των βυζαντινών χειρογράφων της ΚΔ / Family Π of the byzantine NT manuscripts

Στο ιστολόγιό του The Textual Mechanic ο Timothy N. Mitchell έχει αναρτήσει ένα σύντομο αλλά ενδιαφέρον σχόλιο για την αρχαιότητα της οικογένειας Π των βυζαντινών χειρογράφων και την πιθανή σχέση τους με τον Αλεξανδρινό Κώδικα και τη Μονή Στουδίου στην Κων/πολη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: