Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

Η λογοτεχνική σημασία των κειμένων της Νεκράς Θαλάσσης / The literary significance of DSS

Στη σελίδα του McMaster University έχει αναρτηθεί η βιντεοσκοπημένη διάλεξη του Daniel Machiela με τον τίτλο “The Aramaic Dead Sea Scrolls as Evidence of a Second-Temple Period Literary Movement”. Η διάλεξη δόθηκε στη διάρκεια της 2ης Συνάντησης του Minerva Center for the Relations between Israel and Aram in Biblical Times των Bar-Ilan University και Hebrew University, σε συνεργασία με το Jeselsohn Epigraphic Center for Jewish History:

Δεν υπάρχουν σχόλια: