Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Pacifica / An article of biblical interest in the current issue of Pacifica

Pacifica 29:1 (2016)

Jillian E. Cox, "Martin Luther on the living word: Rethinking the principle of sola scriptura," 3-21 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: