Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Interpretation / In the current issue of Interpretation

Interpretation 71:2 (2017)

  • Anathea Portier-Young, "Three Books of Daniel: Plurality and Fluidity among the Ancient Versions," 143-153 (abstract)
  • Jack R. Lundbom, "Builders of Ancient Babylon: Nabopolassar and Nebuchadnezzar II," 154-166 (abstract)
  • Carol A. Newsom, "'Resistance is Futile!': The Ironies of Danielic Resistance to Empire," 167-177 (abstract)
  • Brennan W. Breed, "Daniel’s Four Kingdoms Schema: A History of Re-writing World History," 178-189 (abstract)
  • Greg Carey, "Daniel as an Americanized Apocalypse," 190-203 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: