Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του G & R / In the current issue of G & R

Greece & Rome 64:1 (2017)

  • Joseph Groves, "Polybius' Vocabulary of World Domination: τῶν ὅλων and ἡ oἰκουμένη," 1-13 (abstract)
  • W. V. Harris, "Rome at Sea: the Beginnings of Roman Naval Power," 14-26 (abstract)
  • Jónatan Ortiz-García, "A Journey to the Afterlife Under the Protection of the Mistress of Navigation: a 'New' Funerary Belief from Roman Memphis," 27-38 (abstract

Δεν υπάρχουν σχόλια: