Σάββατο, 1 Αυγούστου 2020

Η ιουδαϊκή επανάσταση του 70 μ.Χ. κι οι άλλες επαναστάσεις στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία / The Jewish revolt in 70 ce and the other revolts in the Roman empire

Η ρωμαϊκή επανάσταση κι η καταστροφή του Ναού το 70 μ.Χ. αναμφισβήτητα αποτελεί ένα γεγονός σταθμό στην ιστορία του αρχαίου Ιουδαϊσμού αλλά και του αρχέγονου Χριστιανισμού. Κατέληξε στην πολιορκία της Ιερουσαλήμ και την καταστροφή του Ναού από τα ρωμαϊκά στρατεύματα, ένα γεγονός που ακόμη και σήμερα οι Ιουδαίοι θυμούνται και πενθούν κατά την εορτή της Tisha B’Av. Ο Eric Orlin σε ένα σύντομο άρθρο του στην ιστοσελίδα TheTorah συζητά την ιουδαϊκή επανάσταση σε σχέση με τις άλλες επαναστάσεις στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία και εντοπίζει τα κοινά στοιχεία μεταξύ τους αλλά και τις ιδιαιτερότητες της ιουδαϊκής εξέγερσης:

Δεν υπάρχουν σχόλια: