Κυριακή, 26 Ιουλίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Journal of Eastern Christian Studies / In the current issue of Journal of Eastern Christian Studies

Journal of Eastern Christian Studies 72/1-2 (2020)

Andy Hilkens, Language, Literacy and Historical Apologetics: Hippolytus of Rome's Lists of Literate Peoples in the Syriac Tradition," 1-32 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: