Κυριακή, 26 Ιουλίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Kerygma u. Dogma / In the current issue of Kerygma u. Dogma

Keryrgma u. Dogma 66/2 (2020)

Dieter Sänger, "Ekklesiale Gemeinschaft und eucharistisches Handeln: Neutestamentliche Impulse im Anschluss an 1 Kor 10f. und Apg 2,42-47," 97-117 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: