Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020

Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του Open Theology / Two articles of biblical interest in the current issue of Open Theology

Open Theology 6/1 (2020)
  • Vincent van Altena, Jan Krans, Henk Bakker and Jantien Stoter, "Ἰουδαίαν in Acts 2:9: Reverse Engineering Textual Emendations," 378-391 (abstract)
  • Zdeňka Špiclová and Vojtěch Kaše, "Distant Reading of the Gospel of Thomas and the Gospel of John: Reflection of Methodological Aspects of the Use of Digital Technologies in the Research of Biblical Texts," 423-439 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: