Κυριακή, 26 Ιουλίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Reformed Theological Review / In the current issue of Reformed Theological Review

Reformed Theological Review 79:1 (2020)

Matthew Payne, "The Apostle Paul's Pastoral Doctrines of Election and Perseverance in 1 Thessalonians 1-3," 17-37  (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: