Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Theological Studies / In the current issue of Theological Studies

Theological Studies 81/2 (2020)

Maeve Louise Heaney, "A Hermeneutical Exploration of the Revelatory Text of John 4:1–42, in a Performative Key," 278-302 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: