Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

Μερικές ιδιαίτερες εκδόσεις της Βίβλου και μεταφράσεις / Some unique Bible editions and translations

Στην ηλεκτρονική εφημερίδα Deseret News ο Billy Hallowell μας ξεναγεί στον ξεχωριστό κόσμο των εκδόσεων της Βίβλου και μεταφράσεών της για όλα τα αναγνωστικά κοινά και για ποικίλες ανάγκες. Να προσθέσω στον ενδιαφέροντα κατάλογο και την Πράσινη Βίβλο (Green Bible) που έχει με πράσινα γράμματα όσα βιβλικά χωρία και περικοπές παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη συζήτηση της οικο-θεολογίας και οικο-δικαιοσύνης: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: