Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

J. Barr: Biblical Faith and Natural Theology

Στην ιστοσελίδα των γνωστών Gifford Lectures μπορεί ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης να βρει αναρτημένο το βιβλίο που περιέχει τις εισηγήσεις του James Barr σχετικά με τη βιβλική πίστη και την φυσική θεολογία. Σε αυτό ο Barr επηρεασμένος από τον Karl Barth διαφωνεί με όσους θεωρούν την βιβλική θεολογία ασύμβατη με τη φυσική θεολογία κι υποστηρίζει ότι η Βίβλος εξαρτάται άμεσα από τη δεύτερη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: