Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του SJTh / In the current issue of SJTh

Scottish Journal of Theology 69:2 (2016)

  • Derek W. Taylor, "Crux probat omnia: Rowan Williams’ scriptural hermeneutic," 140-154 (abstract)
  • Jeremy J. Wynne, "‘Realities side by side’: God's patience and Abraham's humanity in Genesis 18:16–33," 171-188 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: