Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

3D προσομοιώσεις του εσωτερικού ενός ρωμαϊκού οίκου / 3D animations of the interior of a Roman Domus

3D_Animations_Layout_Roman_Domus_House_3
Εξαιρετικές αναπαραστάσεις και προσομοιώσεις του εσωτερικού ενός ρωμαϊκού σπιτιού μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα Realm of History:Δεν υπάρχουν σχόλια: