Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Γλωσσάρι των χειρογράφων / Manuscript glossary

Στην ιστοσελίδα της Βρετανικής Βιβλιοθήκης υπάρχει ένα πολύ χρήσιμο γλωσσάρι με όρους που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των χειρογράφων. Οι επεξηγήσεις και περιγραφές συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό:

Δεν υπάρχουν σχόλια: