Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

Ένα ἀρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο νέο RThL / An article of biblical interest in the recent issue of RThL

Στο νέο τεύχος του Revue Théologique de Louvain 41:1 (2010) δημοσιεύεται μεταξύ άλλων κι ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

C. Focant, "La christologie de Matthieu à la croisée des chemins", 3-31

Δεν υπάρχουν σχόλια: