Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

Το νέο τεύχος του CBQ / The recent issue of CBQ

Στο νέο τεύχος του Catholic Biblical Quarterly 72:2 (2010) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

  • Joel S. Baden, "The Morpho-Syntax of Genesis 12:1-3: Translation and Interpretation", 223-237
  • Jerome T. Walsh, "The Organization of 2 Kings 3-11", 238-254
  • Joshua W. Jipp, "Luke's Scriptural Suffering Messiah: A Search for Precedent, a Search for Identity", 255-274
  • Jeannine K. Brown, "Creation's Renewal in the Gospel of John", 275-290
  • Sharon Lea Mattila, "Jesus and the “Middle Peasants”? Problematizing a Social-Scientific Concept", 291-313
  • Collin Miller, "The Imperial Cult in the Pauline Cities of Asia Minor and Greece", 314-332

Δεν υπάρχουν σχόλια: