Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Ένα νέο άρθρο στο JHS

Στο τρέχον τεύχος του Journal of Hebrew Scriptures 10 (2010) έχει αναρτηθεί ένα νέο άρθρο με θέμα το ρόλο και τη θέση των ζώων στο βιβλίο του Ιωνά:

Yael Shemesh, "And many beasts" (Jonah 4:11): the function and status of animals in the Book of Jonah"

Δεν υπάρχουν σχόλια: