Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

Ένα άρθρο για το Κουμράν στο πρόσφατο REJ / An article on Qumran exegesis in the recent REJ

Στο πρόσφατο Revue des Études Juives 168:3-4 (2009) δημοσιεύεται μεταξύ άλλων ένα άρθρο για την εξήγηση βιβλικών κειμένων στα Pesharim του Κουμράν:

Devorah Dimant, "Exegesis and Time in the Pesharim from Qumran", 373-393
Oι συγγραφείς των Pesharim του Κουμράν ερμήνευσαν τις βιβλικές προφητείες με συμβολικό και αλληγορικό τρόπο. Διαβάζουν μέσα σε αυτές προφητικές αναφορές σε γεγονότα της εποχής τους. Αυτός ο τρόπος επικαιροποίησης εφαρμόστηκε σε προφητείες για τις οποίες λέγεται μέσα στην εβραϊκή Βίβλο ότι εκπληρώθηκαν στο παρελθόν. Αυτή η εξηγητική μέθοδος, η οποία υποθέτει ότι μία προφητεία μπορεί να εκπληρωθεί περισσότερο από μία φορές αναλύεται στο παρόν άρθρο μέσα από τρία παραδείγματα: την ερμηνεία του 1 Σαμ 2,35 και του Ιεζ 2,35 από το Κείμενο της Δαμασκού ΙΙΙ-IV, το pesher της κατάρας που είπε ο Ιησούς του Ναυί για την Ιεριχώ, όπως αυτή ερμηνεύεται στο 4Q379 22 ii//4Q174 21-30 και η ερμηνεία του Ιερεμία 25,11 και 29,10 από το Δαν 9.

Δεν υπάρχουν σχόλια: